ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023.Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2019.

Σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει λεπτομερής ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του σχολείου μας λίγες μέρες πριν την έναρξη των εγγραφών.

ΟΡΙΑ 2ου ΚΑΙ 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝΛήψη αρχείου

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο για τις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία:Λήψη αρχείου

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο για τις εγγραφές στα Δημοτικά Σχολεία:Λήψη αρχείου