Άρθρα: ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΑ

Μαΐ 10
06
Απρ 09
03
3 Απριλίου 2009
Τα παιδιά στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος :
«ΣΩΣΤΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»
οργάνωσαν και πραγματοποίησαν ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΑ

στους δρόμους γύρω από το νηπιαγωγείο τους