Άρθρα: ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΩ ΛΟΓΙΚΑ

>

Έρευνα με το παραπάνω θέμα πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2008 . Τα παιδιά με το ερωτηματολόγιο τους επισκέφθηκαν τα 13ο και 21ο Δημοτικά Σχολεία Κερατσινίου