Άρθρα: ΙΔΡΥΜΑ ΤΣΑΡΟΥΧΗ

>


Στις 19 Νοεμβρίου επισκεφθήκαμε το Ίδρυμα «Γιάννη Τσαρούχη» στο Μαρούσι

Τα παιδιά ζωγραφίζουν εμπνευσμένα από τη ζωγραφική του Γιάννη Τσαρούχη