Άρθρα: ΑΝΑΚΥΚΥΚΛΩΝΩ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

>


Ανακυκλώνοντας τις μπαταρίες: Οι μπαταρίες μας ξεκινούν το μακρινό τους ταξίδι στο Βέλγιο, όπου τα 3/4 της καθεμιάς θα επαναχρησιμοποιηθεί (Δευτέρα 1/12/2008)