«Διάθεση self-test για μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς από τα φαρμακεία»

Το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει:

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύονται από την Τετάρτη  30 Μαρτίου έως και την Τρίτη 5 Απριλίου, τρία (3) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 4 Απριλίου έως και 15 Απριλίου 2022 και για την επιστροφή από τις διακοπές του Πάσχα. Μαθητές και εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα εισέρχονται στις σχολικές τάξεις έχοντας υποβληθεί σε έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο εβδομαδιαίως, ο οποίος θα πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη.

«Ετήσιο 13ο συνέδριο μητρικού θηλασμού»

Τα έργα των μικρών μαθητών/τριών του νηπιαγωγείου μας στην έκθεση του ετήσιου 13ου συνεδρίου μητρικού θηλασμού που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα από 25-27 Μαρτίου στο Ξενοδοχείο Du lac.

     277291972 680442069666338 1113631690702668157 n            θηλασμός

Παράταση εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2022-23

Παράταση εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2022-23Λήψη αρχείου

«Χαμόγελο του Παιδιού»

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, βοηθούν το έργο του Χαμόγελου του Παιδιού για τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τον άμαχο πληθυσμό της Ουκρανίας που δοκιμάζεται από τον πόλεμο. Κάθε προσφορά, ακόμα και η πιο μικρή, είναι μεγάλη βοήθεια.Λήψη αρχείου

Διάθεση self-test για μαθητές και εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς από τα φαρμακεία

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα μπορούν να προμηθευτούν από τη Δευτέρα 14 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 17 Μαρτίου, πέντε (5) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 18 Μαρτίου έως και  1 Απριλίου 2022.

«Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο»

Με αφορμή την Πανελλήνια Σχολική ημέρα  κατά της βίας στο σχολείο (6 Μαρτίου), ασχοληθήκαμε με το βιβλίο: «Η παχουλή βατραχίνα» του Στέφανου Παπαδόπουλου και την Πέμπτη 10 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές εκδηλώσεις με τον ίδιο το συγγραφέα «παρουσία» εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. Η δράση αποτέλεσε την αφορμή να ανταλλάξουμε σκέψεις και ιδέες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

    275649420 2218181448333112 341330273759376544 n   275515462 297580842480344 291895691662087896 n .jpg

«Διευκρινίσεις για την εγγραφή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23»Λήψη αρχείου

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολ. έτος 2022-2023

  • Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2022-2023  οι αιτήσεις εγγραφών στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής παιδείας γίνονται μέσω της ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης  ( gov.gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής .
  • Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
  • Φέτος εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2018.
  • Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ79/2017 (Α 109)Λήψη αρχείου

Χωροταξική κατανομή για τις εγγραφές στο 5ο Νηπιαγωγείο ΙωαννίνωνΛήψη αρχείου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

που χρειάζεται να προσκομίσετε στο σχολείο επιπλέον της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής

 α) Αίτηση εγγραφής για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή/και το τμήμα πρόωρης υποδοχής

( Συμπληρώνεται στο Νηπιαγωγείο )

β)Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

Το εκτυπώνετε και το συμπληρώνει ο ΠαιδίατροςΛήψη αρχείου

γ)Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13)).

δ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

«Εγγραφές στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2022-2023»

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.

Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/νες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις.
Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα νηπία/προνήπια που είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00 π.μ.
Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.Λήψη αρχείου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η προσέλευσή σας στο σχολείο  θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας  και τηρώντας  όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας από τον COVID-19.

Πληροφορίες : Δ/ντρια του 5ου Ν/Γ Μπόζιου Μαρίνα

Καθημερινά 13.15 μ.μ- 14.00 μ.μ

Τηλέφωνο : 2651046788

 

«Διάθεση self tests»

Από μεθαύριο Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου, και όχι από αύριο Τετάρτη , θα ξεκινήσει η δωρεάν διάθεση πέντε δωρεάν self tests σε όλους τους μαθητές και στους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου από 28 Φεβρουαρίου.
Εντός της ημέρας αναμένεται να εκδοθεί η σχετική κοινή απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Υγείας.