1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Tο  Νηπιαγωγείο μας συμμετείχε στην Έκθεση Μαθητικής Δημιουργίας με μια εικαστική δημιουργία με τίτλο «Είμαστε κι εμείς εδώ!» στο 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών που διοργανώθηκε από 5-7 Απριλίου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων .

Τα μικρά νηπιάκια του 5ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων μαθαίνουν για τα δικαιώματά τους και διεκδικούν. Μέσα από την εικαστική συνεργατική δράση προσπαθούν να εκφράσουν και οπτικοποιούν  το δικαίωμα στο παιχνίδι, την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, τη σωστή διατροφή και φροντίδα καθώς επίσης την προστασία από κάθε μορφή κακοποίησης.

αρχείο λήψης 1