«Εβδομάδα μετάβασης»

Εβδομάδα μετάβασης στο Δημοτικό από 06/06 – 10/06/2022 για τα νήπια του σχολείου μας. Επισκέφτηκαν τμήματα της Α’ Δημοτικού των συστεγαζόμενων Δημοτικών σχολείων και γυμνάστηκαν με τους παλαιούς συμμαθητές τους.

 

5 1  2 1     1 2