Συνεργασία με το ΚΕΠΕΑ Κόνιτσας

Στα πλαίσια συνεργασίας του νηπιαγωγείου με το ΚΕΠΕΑ Κόνιτσας υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Το ποτάμι και η Περλίτα, η μικρή σταγόνα» στις 24, 26 και 27 Μαΐου. Οι δράσεις ολοκληρώθηκαν σε 2 φάσεις:

  • Θεωρητικό κομμάτι: μέσα στο νηπιαγωγείο

4 1

 

  • Δράση στο πεδίο: στον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

 

Inked10 LI5 1

Inked8 LI9Inked11 LI