«Ολοκλήρωση εγγραφών»

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των εγγραφών για το σχολικό έτος 2022-2023 και ο πίνακας των εγγραφέντων προνηπίων έχει αναρτηθεί στο νηπιαγωγείο. Έχουν γίνει δεκτές όλες οι εγγραφές.