“Ενημέρωση σχετικά με την Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306”

Σας κοινοποιούμε την ενημερωτική ανακοίνωση της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινήτειου
Νοσοκομείου σχετικά με την δωρεάν και 24ώρη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 10306