“ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ”

Το νηπιαγωγείο μας συμμετείχει στη δράση του “ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ”

 Αστέρι της ευχής 2020-2021

Ευχαριστούμε όλους τους γονείς που με την συμβολή τους πραγματοποίησαν την ευχή ενός παιδιού. Λήψη αρχείου