Ανακοίνωση

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας των εγγραφών για το επόμενο διδακτικό έτος 2020-2021 σας ενημερώνουμε ότι στο νηπιαγωγείο μας θα φοιτήσουν όλα τα παιδιά των οποίων οι γονείς αιτήθηκαν την εγγραφή τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος gov.gr. Όσοι γονείς δεν έχουν προσκομίσει το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εγγραφών παρακαλούνται να το κάνουν άμεσα μέχρι 30 Ιουνίου.

Καλό καλοκαίρι!

Η Προϊσταμένη

Χωλίδη Σοφία