Έκτακτη Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε πως δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν και των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω του ιού COVID-19 οι γονείς που επιθυμούν να λάβουν άδεια ειδικού σκοπού, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 5 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», ή χρειάζονται οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διεκπεραίωση μπορούν να καλούν την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου στο τηλέφωνο της σχολικής μονάδας.