ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

Στο πλαίσιο διεξαγωγής μελέτης  του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ((ΣΒΑΚ) για το Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης που στόχο έχει το σχεδιασμό και την υιοθέτηση ευρωπαϊκών και διεθνών πρακτικών για τη βελτίωση της κίνησης και της ποιότητας της ζωής των δημοτών μέσα στον αστικό ιστό θα σας παρακαλούσαμε να διαβάσετε τα σχετικά ενημερωτικά έγγραφα που επισυνάπτονται και να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους γονείς καθώς η συμβολή σας είναι σημαντική και απαραίτητη.Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και αφού συμπληρωθεί παρακαλούμε να επιστραφεί στην Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου η οποία θα παραδώσει το σύνολο των ερωτηματολογίων στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Η Διεύθυνση

 

 

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης: Διαφορετικές μετακινήσεις για μια ανθρώπινη πόλη

 

Ερωτηματολόγιο Πρόσβασης στα Σχολεία

Το ερωτηματολόγιο αυτό απευθύνεται σε γονείς παιδιών που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης και αφορά σας μετακινήσεις των παιδιών σας από και σας το σχολείο.

Το παρόν ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο σας εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Τα στοιχεία συλλέγονται ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σας σκοπούς σας έρευνας.

Ο χρόνος συμπλήρωσης δεν ξεπερνά τα 5 λεπτά.

  1. Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για κάθε ένα από τα παιδιά σας που φοιτούν σε σχολείο του Δήμου
Παιδιά Φύλο (Αγόρι/Κορίτσι) Ηλικία (σε έτη) Σχολείο φοίτησης (όνομα σχολείου) Τάξη (νηπιαγωγείο δημοτικό/γυμνάσιο/λύκειο)
1ο
2ο
3ο
4ο

 

  1. Συμπληρώστε σας δύο παρακάτω ερωτήσεις που αφορούν στη μετακίνηση του παιδιού σας από το σπίτι σας το σχολείο στη διάρκεια μιας τυπικής εβδομάδας. Αν έχετε περισσότερα από ένα παιδιά, συμπληρώστε τη σχετική πληροφορία για το κάθε παιδί.

 

  • Παρακαλούμε σημειώστε με Χ σας παρακάτω πίνακες με ποιο τρόπο πηγαίνει συνήθως (κυριότερο μέσο) το παιδί σας στο σχολείο, καθώς και το χρόνο μετακίνησης.

Τρόπος μετακίνησης σας το σχολείο:

  1ο παιδί 2ο παιδί 3ο παιδί 4ο παιδί
Με τα πόδια, μόνο του
Βάδισμα με παρέα άλλα παιδιά
Βάδισμα με συνοδεία γονέα ή άλλου ατόμου
Με ποδήλατο
Με δίκυκλο ως οδηγός ή ως επιβάτης
Με το δικό σας αυτοκίνητο
Με αυτοκίνητο άλλου ατόμου (π.χ. συγγενή, γείτονα, γνωστού)
Με λεωφορείο ΟΑΣΑ
Με λεωφορείο Δημοτικής Συγκοινωνίας
Με Μετρό
Με ΤΡΑΜ
Με ταξί
Με άλλο μέσο (συμπληρώστε ποιο) ……………………..

 

Χρόνος μετακίνησης σας το σχολείο:

1ο παιδί 2ο παιδί 3ο παιδί 4ο παιδί
Έως 5 λεπτά
5 – 10 λεπτά
10 – 15 λεπτά
15-20 λεπτά
Περισσότερο από 20 λεπτά

 

Σε περίπτωση που συνοδεύετε το παιδί σας στο σχολείο, η μετακίνηση αυτή συνδυάζεται με σας σκοπούς; (για παράδειγμα εργασία, κλπ.)

 Ναι

 Όχι

 

  • Παρακαλούμε σημειώστε με Χ σας παρακάτω πίνακες με ποιο τρόπο επιστρέφει συνήθως (κυριότερο μέσο) το παιδί σας από το σχολείο, καθώς και το χρόνο μετακίνησης.

Τρόπος μετακίνησης από το σχολείο (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ):

  1ο παιδί 2ο παιδί 3ο παιδί 4ο παιδί
Με τα πόδια, μόνο του
Βάδισμα με παρέα άλλα παιδιά
Βάδισμα με συνοδεία γονέα
Με ποδήλατο
Με δίκυκλο ως οδηγός  ή ως επιβάτης
Με το δικό σας αυτοκίνητο
Με αυτοκίνητο άλλου ατόμου (π.χ. συγγενή, γείτονα, γνωστού)
Με λεωφορείο ΟΑΣΑ
Με λεωφορείο Δημοτικής Συγκοινωνίας
Με Μετρό
Με ΤΡΑΜ
Με ταξί
Με άλλο μέσο (συμπληρώστε ποιο) …………………

 

Χρόνος μετακίνησης από το σχολείο (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)

1ο παιδί 2ο παιδί 3ο παιδί 4ο παιδί
Έως 5 λεπτά
5 – 10 λεπτά
10 – 15 λεπτά
15-20 λεπτά
Περισσότερο από 20 λεπτά

 

Σε περίπτωση που συνοδεύετε εσείς το παιδί σας κατά την επιστροφή του από το σχολείο, η μετακίνηση αυτή συνδυάζεται με άλλους σκοπούς; (για παράδειγμα εργασία, κλπ.)

 Ναι

 Όχι

 

  1. Ποιες είναι οι ανησυχίες σας για το βάδισμα του/των παιδιού/ών σας προς και από το σχολείο; Παρακαλούμε σημειώστε με ένα Χ τη βασικότερη (μόνο μία!)

 

Υπάρχει υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος κατά τη διάρκεια της διαδρομής από το σπίτι προς το σχολείο
Υπάρχει υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος γύρω από το σχολείο
Η ταχύτητα των αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια της διαδρομής είναι πολύ υψηλή
Οι διασταυρώσεις και οι διαβάσεις δεν είναι ασφαλείς
Τα πεζοδρόμια είναι ακατάλληλα
Με έχουν ανησυχήσει κάποια περιστατικά εγκληματικότητας που έχουν συμβεί

 

  1. Σε τι απόσταση βρίσκεται το σχολείο του παιδιού σας από το σπίτι σας; Παρακαλούμε σημειώστε με Χ.
1ο παιδί 2ο παιδί 3ο παιδί 4ο παιδί
Μικρότερη των 500 μέτρων
500 -1.000 μέτρα
1.000 -1.500 μέτρα
Μεγαλύτερη των 1.500 μέτρων

 

 

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Φύλο   

 

 

 Γυναίκα

 Άνδρας

Ηλικία 

 

 

 έως 30

 31 – 45

 46 – 60

 61 και πάνω

 

Κύρια

απασχόληση

 

 

 Οικιακά

 Φοιτητής/τρια

 Άνεργος/η

 Ελεύθερος επαγγελματίας

 Ιδιωτικός/δημόσιος υπάλληλος

 Συνταξιούχος

Στην οικογένειά σας, διαθέτετε αυτοκίνητο;  Ναι  Όχι

Στην οικογένειά σας, διαθέτετε περισσότερα από 1 αυτοκίνητα;  Ναι  Όχι

 

Στην οικογένειά σας, διαθέτετε μηχανοκίνητο δίκυκλο;  Ναι  Όχι

Στην οικογένειά σας, διαθέτετε ποδήλατο;  Ναι  Όχι

 

Πού βρίσκεται το σπίτι σας;

 

Αναφέρετε τη γειτονιά σας (π.χ. Σούρμενα, Κάτω Ελληνικό, Αγ. Παρασκευή, κλπ.): ………………………………………

 

Αναφέρετε -εφόσον το επιθυμείτε- την οδό: …………………………………………………………………………………….

 

 

 

Μπαίνοντας στην εποχή των ΣΒΑΚ…

Με καθυστέρηση 15 ετών, που στην ουσία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη, αν σκεφτούμε ότι προηγήθηκε, από το 1984, η μεγάλη καμπάνια στην Γαλλία για τα PDU (Plans des Déplacements Urbains), των οποίων οι στόχοι ήταν εξίσου φιλόδοξοι, οι Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ έρχονται στην Ελλάδα. Η πρώτη επαφή με τους Δήμους και τον μελετητικό κόσμο δεν ήταν ευχάριστη και φυσικά ούτε ενθάρρυνε, ούτε ενέπνευσε πολλούς ως προς την μεγάλη προοπτική που πραγματικά επαγγέλλονται. Αντίθετα συνδέθηκαν με μια απίστευτη γραφειοκρατία και τρομερές καθυστερήσεις από πλευράς κεντρικής διοίκησης. Συνδέθηκαν επίσης με την συνειδητοποίηση ότι η οργάνωση της τελευταίας, λόγω σύγκρουσης αρμοδιοτήτων, και του νομικού καθεστώτος το οποίο αντανακλά την κυριαρχούσα νοοτροπία στην ελληνική κοινωνία, είναι απολύτως ανέτοιμη, ώστε να ανταποκριθεί στη δρομολόγηση σχεδιασμών και πολιτικών που θα ξέφευγαν από την ρουτίνα, δηλαδή από τη συντήρηση των γνωστών συνθηκών που επικρατούν στις πόλεις μας, και θα εισήγαγαν αλλαγές, μειώνοντας κάπως το χάσμα που χωρίζει την ελληνική από την ευρωπαϊκή.

Στόχος τούτης της νέας ιστοσελίδας, που δημιούργησε η Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας, είναι να σταθεί μακριά από αυτή τη μιζέρια. Δεν θα προσέφερε και πολλά το να δοθεί μεγαλύτερη σημασία από αυτή που αξίζουν, στις γνωστές αδράνειες και αγκυλώσεις. Αντίθετα  απευθύνεται σε εκείνους που θέλουν να ονειρεύονται μια διαφορετική Ελλάδα, πιο χαρούμενη και κεφάτη, πιο υγιή, ζωντανή και εμπνευσμένη, πιο ανθρώπινη. Είναι όσοι παρακολουθώντας τις πολιτικές που ασκούνται στην Ευρώπη παίρνουν το θάρρος να φαντάζονται και βλέποντας τώρα ότι η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας, καλείται και αυτή να τις εφαρμόσει, αρχίζουν και να ελπίζουν.

 

Ποιοι είναι οι στόχοι των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας;

Η σχετική με τα ΣΒΑΚ Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (17.12.13) θέτει ξεκάθαρα έναν νέο στόχο: «Πρέπει να τελειώνουμε με τους αποσπασματικούς και κοντόφθαλμους σχεδιασμούς … κάθε πόλη, μικρή ή μεγάλη, να αποκτήσει μια στρατηγική ουσιαστικής στροφής προς καθαρότερους και πιο βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο, η δημόσια συγκοινωνία, και προς νέα μοντέλα χρήσης και ιδιοκτησίας αυτοκινήτου». Πρόκειται για ένα στόχο «για τον άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες». Δίνει έμφαση «… στην συμμετοχή στον σχεδιασμό όλων των κατοίκων καθώς και στην αλλαγή της συμπεριφοράς και των επιλογών τους ως προς την κινητικότητα».

Πρόκειται για ένα στόχο που φέρνει τα πάνω κάτω: λιγότερα αυτοκίνητα στις πόλεις. Όσα θα κυκλοφορούν θα χρησιμοποιούνται συλλογικά ή ακόμη και θα ανήκουν σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες (car sharing, car pooling κ.λπ.). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι η ευρωπαϊκή πόλη δεν είναι δεδομένη. Στο χέρι μας είναι να την αλλάξουμε για να κερδίσουμε χώρο και να μειώσουμε το κόστος των μετακινήσεων. Να μοιραστούμε το δρόμο πιο ισόρροπα, πιο δίκαια, γιατί όλοι έχουν δικαίωμα στο δρόμο, όλοι πρέπει να είναι παρόντες, είναι ζήτημα απλής λογικής, αφού με τις σημερινές επιλογές απλά δεν χωράμε.

Το υπέρτατο ζητούμενο για τις πόλεις μας έχει να κάνει με την κοινωνική, δημοκρατική και ηθική τους ταυτότητα. Ή θα λειτουργήσουν ως πραγματικά κοινωνικά τοπία, τοπία που προάγουν την αστικότητα, την ανθρώπινη εμπειρία και την βίωση της πόλης με όλες τις αισθήσεις, τοπία συνάντησης και συνεργασίας, ή οι κάτοικοί τους θα καταλήξουν να συμπεριφέρονται ως περαστικοί, αδιάφοροι και εκτοπισμένοι, επιθετικοί. Η πόλη θα πρέπει να είναι τρόπος ζωής, συλλογικός και στον αντίποδα της μοναχικής στάσης του ερημίτη, στάσης όλων αυτών που είναι αποκλεισμένοι στα διαμερίσματα. Πόλη που ενσωματώνει είναι πόλη με γειτονιές που αλληλοσυνδέονται, με αστικά τοπία ανοικτά και πορώδη για την ώσμωση και απορρόφηση των διαφορών στα εισοδήματα, στην κουλτούρα, στις θεωρήσεις, πόλη που συνδέει.

Ο όρος ‘βιώσιμη κινητικότητα’ περιγράφει ενεργητικές επιλογές που προάγουν το κορμί και τις αισθήσεις. Προϋποθέσεις της είναι η απόλαυση, η ικανοποίηση και η ευχαρίστηση του μετακινούμενου χάρις σε όσα συλλαμβάνουν οι κεραίες του από το περιβάλλον, από τους ανθρώπους που συναντά και από όσες ποιότητες θα πρέπει να χαρακτηρίζουν την ίδια την μετακίνηση.

 

Η βιώσιμη κινητικότητα είναι ένα ταξίδι στις λεπτομέρειες της πόλης.

Με την νέα μας ιστοσελίδα το Εθν. Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας θα βρίσκεται δίπλα σας, όπως το κάνει πάνω από 20 χρόνια, στον ίδιο αγώνα για να μείνει όρθια αυτή χώρα στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια.

Θ. Βλ.

 

 

 

Βιώσιμη Κινητικότητα

.

 

ΦΕΚ : Νόμος 4599/19 (ΦΕΚ 40 Α/19) Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ

Άρθρο 22

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

1. Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι το στρατηγικό σχέδιο που καταρτίζεται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αστικές περιοχές και τα περίχωρά τους και την ικανοποίηση των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά αγαθών στις περιοχές αυτές. Το ΣΒΑΚ στηρίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού, στα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια όλων των βαθμίδων (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Τοπικά Χωρικά Σχέδια, ΓΠΣ/ΤΧΣ) και Πολεοδομικές Μελέτες Επέκτασης Αναθεώρησης ή Τοπικά Σχέδια Εφαρμογής (ΠΜΕΑ/ΤΣΕ), καθώς και όλες τις στρατηγικές μελέτες που συσχετίζονται με αυτά (Επιχειρησιακό Σχέδιο Ο.Τ.Α., ΣΒΑΑ, ΣΟΑΠ, ΟΧΕ, ΣΔΑΕ, Τοπικά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, ΣΔΑΕΚ, ΤοΣΔΑ, Αναπτυξιακές μελέτες) και ενσωματώνει επιμέρους τομεακές πολιτικές, αναπτύσσει και προωθεί συμμετοχικές διαδικασίες για την επιλογή των μέτρων παρέμβασης και περιλαμβάνει μεθόδους παρακολούθησης και αξιολόγησής τους. Το ΣΒΑΚ σχεδιάζεται και καταρτίζεται με ορίζοντα δεκαετίας στο πλαίσιο σχεδιασμού και ανάπτυξης της βιωσιμότητας του αστικού χώρου, με κριτήρια κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά και καλύπτει όλους τους τρόπους και τα μέσα μεταφοράς στην περιοχή παρέμβασης, ώστε η κινητικότητα των πολιτών και οι αστικές μεταφορές να καθίστανται λειτουργικές και βιώσιμες για το σύνολο των χρηστών. Κατά την κατάρτιση του ΣΒΑΚ εξετάζονται, ιδίως, θέματα που αφορούν δημόσιες μεταφορές, μη μηχανοκίνητα μέσα (πεζή μετακίνηση, ποδήλατο), συνδυασμένες μεταφορές, οδική ασφάλεια, διαχείριση κυκλοφορίας και στάθμευσης, αστική εφοδιαστική αλυσίδα, διαχείριση κινητικότητας και ευφυή συστήματα μεταφορών, κίνητρα και αντικίνητρα για τους πολίτες, πρόσβαση στις θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές, προώθηση της ηλεκτροκίνησης, βιοκλιματικό σχεδιασμό του δημόσιου χώρου, και δίδεται έμφαση στη διεύρυνση των δικτύων ήπιας κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την αντίστοιχη διεύρυνση των δικτύων των ελεύθερων, κοινόχρηστων – κοινωφελών, αστικών χώρων, συνδυάζοντας την πεζή κινητικότητα με δίκτυα πράσινων υποδομών, των δικτύων νερού (ρέματα, ποτάμια, παράκτιες ζώνες) και διαδρομών και την ολοκληρωμένη διαχείριση του δημόσιου χώρου. Στο ΣΒΑΚ συνεκτιμώνται στρατηγικά κείμενα και εθνικές πολιτικές που αφορούν, ιδίως, την ανάπτυξη των μεταφορών, την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, την οδική ασφάλεια και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, τις στρατηγικές και κατευθύνσεις του ολοκληρωμένου χωρικού σχεδιασμού και αστικής αναζωογόνησης, καθώς και της συνεργατικής και κυκλικής οικονομίας για τα θέματα μεταφορών.
2. Το ΣΒΑΚ περιλαμβάνει:
α) τα επιμέρους στάδια ανάπτυξής του, στα οποία περιγράφονται οι συμμετοχικές διαδικασίες με φορείς και πολίτες, προσδιορίζονται τα εμπλεκόμενα μέρη, ο ρόλος και ο τρόπος συνεργασίας τους, αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση, τίθενται προτεραιότητες και στόχοι, αναπτύσσονται εναλλακτικά σενάρια κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα δομικά σχέδια χωρικής οργάνωσης των ΓΠΣ ή ΤΧΣ και τα αντίστοιχα σενάρια χωρικής ανάπτυξης, καθώς και τα υπόλοιπα προαναφερόμενα στρατηγικά σχέδια της παραγράφου 1, καθώς και η μεθοδολογία επιλογής του αποδοτικότερου,
β) τα μέτρα ή έργα ή δράσεις που προτείνονται προς υλοποίηση, τα οποία αφορούν είτε ρυθμίσεις πολεοδομικού χαρακτήρα, όπως χρήσεις γης και ρυμοτομικές ρυθμίσεις, είτε έργα υποδομών είτε παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της λειτουργίας των συστημάτων μεταφορών, και κάθε είδους δράσεις ή πρωτοβουλίες που συμβάλουν στην προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Τα προτεινόμενα μέτρα λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες και προωθούμενες χωρικές, κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές ρυθμίσεις, καθώς και μελέτες που αφορούν την περιοχή παρέμβασης,
γ) το σχέδιο δράσης, το οποίο περιγράφει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης, τους πιθανούς φορείς υλοποίησης των προτεινόμενων μέτρων παρέμβασης, καθώς και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και,
δ) η μεθοδολογία παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων και της αξιολόγησης της υλοποίησής τους.
3. Ως «Ολοκληρωμένα ΣΒΑΚ» χαρακτηρίζονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τα ΣΒΑΚ, για τα οποία κατά την κατάρτισή τους έχουν ολοκληρωθεί τα εξής:
α) συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας της παραγράφου 6,
β) ορισμός του δικτύου φορέων της παραγράφου 7,
γ) υπογραφή του συμφώνου συμμετοχής της παραγράφου 8,
δ) δημιουργία ιστοσελίδας της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 5,
ε) υλοποίηση των σταδίων ανάπτυξης, όπως αυτά εξειδικεύονται στην απόφαση της παραγράφου 12,
στ) κατάρτιση του σχεδίου δράσης και της μεθοδολογίας παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2.
4. Ως «Περιοχή Παρέμβασης του ΣΒΑΚ» ορίζεται περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του φορέα εκπόνησης της παραγράφου 5. Η περιοχή παρέμβασης μπορεί να εκτείνεται και πέραν των διοικητικών ορίων του φορέα εκπόνησης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο προς εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών κινητικότητας, ιδίως όταν πρόκειται για πολεοδομικό συγκρότημα αποτελούμενο από περισσότερους του ενός Ο.Τ.Α. ή όταν υπάρχουν έντονες ανάγκες περιαστικών μετακινήσεων. Σε αυτή την περίπτωση, ο φορέας εκπόνησης υποχρεούται να απευθύνει σε όλους τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της περιοχής παρέμβασης πρόσκληση συμμετοχής στο δίκτυο φορέων της παραγράφου 7.
5. Φορέας εκπόνησης του ΣΒΑΚ ορίζεται ο Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού που είναι αρμόδιος για την περιοχή παρέμβασης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 ή ο σύνδεσμος δύο ή περισσοτέρων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που συνιστάται κατά τις κείμενες διατάξεις για την κατάρτιση ενιαίου ΣΒΑΚ στην περιοχή αρμοδιότητάς τους ή τέλος, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ). Έργο του φορέα εκπόνησης είναι:
α) η συγκρότηση της ομάδας εργασίας της παραγράφου 6 για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ,
β) η πρόσκληση των κατά περίπτωση ενδιαφερόμενων μερών για συμμετοχή στο δίκτυο φορέων της παραγράφου 7,
γ) η υπογραφή του συμφώνου συμμετοχής της παραγράφου 8 και η κοινοποίησή του στις αρμόδιες υπηρεσίες, για αρχειοθέτηση και ανάρτηση στη σχετική ιστοσελίδα,
δ) η δημιουργία ιστοσελίδας αναφορικά με το ΣΒΑΚ που καταρτίζει, στην οποία αναρτάται κάθε σχετική πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου του συμφώνου συμμετοχής, καθώς και απόψεις των πολιτών ή/και όλων των εμπλεκόμενων μερών,
ε) η κοινοποίηση του ΣΒΑΚ στις αρμόδιες υπηρεσίες της παραγράφου 9 και η έγκρισή του από τα αρμόδια όργανα του φορέα εκπόνησης,
στ) η υλοποίηση και η παρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων που προτείνονται στο ΣΒΑΚ,
ζ) η αξιολόγηση των μέτρων παρέμβασης του ΣΒΑΚ και η σύνταξη της σχετικής διετούς έκθεσης προόδου με ανάρτησή της στην οικεία ιστοσελίδα,
η) η επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης, όποτε κρίνεται αναγκαίο,
θ) η αναθεώρηση του ΣΒΑΚ σύμφωνα με την παράγραφο 10,
ι) η κοινοποίηση των εκθέσεων προόδου και των επικαιροποιημένων σχεδίων δράσης της παραγράφου 2 στους φορείς του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8,
ια) η γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας εργασίας της παραγράφου 6,
ιβ) η ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών ή παροχής υπηρεσιών για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ.
6. Η ομάδα εργασίας στελεχώνεται από υπαλλήλους του αρμόδιου φορέα εκπόνησης της παραγράφου 5 και επικουρικά, από στελέχη του δικτύου φορέων της παραγράφου 7 με γνώση και εμπειρία του αντικειμένου. Η ομάδα εργασίας, εφόσον προκύψουν ιδιαίτερες ανάγκες, μπορεί να στελεχωθεί, κατά τις κείμενες διατάξεις και από εξειδικευμένα στελέχη ή και εξωτερικούς συνερ- γάτες. Η ομάδα εργασίας είναι αρμόδια για:
α) την κατάρτιση του ΣΒΑΚ,
β) την εισήγηση πρόσκλησης υποψήφιων συμμετεχόντων του δικτύου φορέων στον φορέα εκπόνησης και τη διοργάνωση προπαρασκευαστικών συναντήσεων με αυτούς,
γ) τη συλλογή των διαθέσιμων στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ,
δ) τη συνεργασία με τρίτα μέρη για την εκπόνηση επιμέρους μελετών του ΣΒΑΚ, όπου αυτές απαιτούνται,
ε) τη συνεργασία με το δίκτυο φορέων της παραγράφου 7 για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ.
7. Δίκτυο φορέων ορίζεται το συλλογικό όργανο όλων των εμπλεκόμενων μερών, όπως όμοροι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου, αρμόδια επιμελητήρια, εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις και περιβαλλοντικοί σύλλογοι, κατά το περιεχόμενο του ΣΒΑΚ. Κάθε εμπλεκόμενο μέρος συμμετέχει στις εργασίες του δικτύου φορέων με έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του. Η συμμετοχή στο δίκτυο φορέων είναι εθελοντική και η απουσία εκπροσώπων κάτω του 50% δεν παρακωλύει τη λειτουργία του και τη λήψη αποφάσεων, εφ’ όσον έχουν εγκαίρως ειδοποιηθεί για τη σύγκληση των συνεδριάσεών του.
8. Σύμφωνο συμμετοχής: καταρτίζεται για τον σκοπό της συνεργασίας μεταξύ του φορέα εκπόνησης ΣΒΑΚ και του δικτύου φορέων και περιγράφει τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων μερών του δικτύου στην ανά στάδιο ανάπτυξη του ΣΒΑΚ. Περαιτέρω, στο σύμφωνο συμμετοχής περιγράφεται η οργάνωση και η λειτουργία του δικτύου φορέων. Μετά την υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχής από τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων μερών, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από τον φορέα εκπόνησης, το Σύμφωνο Συμμετοχής δημοσιοποιείται μέσω της Διαύγειας, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου ή της Περιφέρειας και κοινοποιείται στις αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, καθώς επίσης και στον οικείο Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού αν ο φορέας εκπόνησης είναι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή σύνδεσμος Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή ΠΕΔ ή, εφόσον ο φορέας εκπόνησης είναι Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, στους οικείους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που εντάσσονται ή επηρεάζονται από το ΣΒΑΚ στην περιοχή παρέμβασης.
9. Διαδικασία έγκρισης ΣΒΑΚ: το ΣΒΑΚ εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα του φορέα εκπόνησης. Μετά τη σύνταξη του ΣΒΑΚ και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαβουλευτικές διαδικασίες, το ΣΒΑΚ κοινοποιείται πριν από την έγκρισή του:
α) στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον χαρακτηρισμό του ή μη ως ολοκληρωμένου σύμφωνα με την παράγραφο 3,
β) στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, για διατύπωση γνώμης,
γ) στις αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, σε όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που επηρεάζονται από την υλοποίηση των μέτρων του ΣΒΑΚ ή και θα κληθούν μεταγενέστερα να εγκρίνουν κατά την κείμενη νομοθεσία τα μέτρα, έργα ή ρυθμίσεις που προτείνονται από το ΣΒΑΚ, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις προθεσμίες που προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 12. Σε κάθε περίπτωση, για την έγκριση του ΣΒΑΚ λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και οι γνωμοδοτήσεις όλων των ανωτέρω φορέων.
10. Αναθεώρηση ΣΒΑΚ: το ΣΒΑΚ μπορεί να αναθεωρείται κάθε πέντε (5) έτη και πάντως όχι αργότερα από την πάροδο δεκαετίας, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τα πορίσματα των εκθέσεων προόδου ή, εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα και εξελίξεις, ιδίως ως προς τα θέματα της παραγράφου 2. Η διαδικασία αναθεώρησης ακολουθεί όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο για την έγκρισή του.
11. Τα προτεινόμενα μέτρα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 και το σχέδιο δράσης της περίπτωσης γ΄ της ίδιας παραγράφου ενσωματώνονται στις επιμέρους τομεακές πολιτικές των Ο.Τ.Α.. Αν για την υλοποίηση προτεινόμενων μέτρων παρέμβασης απαιτούνται αλλαγές θεσμοθετημένων χωρικών ρυθμίσεων, η υλοποίηση των μέτρων του ΣΒΑΚ που είναι ανεξάρτητα από αυτές δεν παρεμποδίζεται. Τα προτεινόμενα μέτρα ή έργα των ολοκληρωμένων ΣΒΑΚ δύνανται να χρηματοδοτούνται από το συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή/και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το κατευθυντήριο πλαίσιο οδηγιών και εξειδικεύονται οι διαδικασίες έγκρισης, παρακολούθησης και αναθεώρησης του ΣΒΑΚ και ορίζονται οι προθεσμίες για τη γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών επί του ΣΒΑΚ και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
13. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι φορείς εκπόνησης της παραγράφου 5 που έχουν ήδη προκηρύξει ή αναθέσει σε τρίτους, με κάθε πρόσφορο και νόμιμο τρόπο, την εκπόνηση μελετών ή την παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση του ΣΒΑΚ, υποχρεούνται στην τήρηση, κατ’ ελάχιστον, των διατάξεων της παραγράφου 9. Σε κάθε περίπτωση, για την αναθεώρηση των ΣΒΑΚ ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 10.
14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα μέτρα που προτείνονται σε ολοκληρωμένα ΣΒΑΚ λαμβάνονται υπόψη και ενσωματώνονται στα διάφορα χωρικά εργαλεία που αναπτύσσονται για την περιοχή παρέμβασής τους, στον βαθμό που συμβάλλουν στην προώθηση κοινών στόχων βιώσιμης κινητικότητας και εναρμονίζονται με το προωθούμενο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης. Τυχόν εξειδικευμένα προγράμματα και επεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης και ανάπλασης εξειδικεύουν και αναπτύσσουν περαιτέρω τα προτεινόμενα από τα ΣΒΑΚ μέτρα και είναι δυνατόν να προτείνουν τεκμηριωμένα τη μερική τροποποίησή τους.