ψηφιακό λεξικό:μαθαίνω τα μέρη του σώματός μου

ΨΗΦΙΑΚΟ ΛΕΞΙΚΟ_Τα μέρη του σώματος

Την εβδομάδα που διανύουμε γνωρίζουμε τα μέρη του σώματός μας. Χρησιμοποιώντας το ψηφιακό λεξικό τα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν και να αντιγράφουν λέξεις σχετικές με το σώμα με τη χρήση του υπολογιστή.