Ολοκλήρωση Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο: «Travel to Democratic Europe: Α world with a lot of Rights, Values and Destinations».

Το πρόγραμμα μας :«Travel to Democratic Europe: Α world with a lot of Rights, Values and Destinations» για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA3 “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture” (T4E) έφτασε στο τέλος του. Ξεκίνησε τη σχολική χρονιά 2019-2020 και έλαβε τέλος την τρέχουσα σχολική χρονιά 2021-2022.

Μέσα από όλο αυτό το ταξίδι, τα παιδιά οικοδόμησαν

 » (συνέχεια…)

Ταξίδι στην Ευρώπη (Προτεινόμενες δραστηριότητες)…

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Ευρώπης στις 9 Μαΐου 2020, όπου γιορτάζεται η ειρήνη και η ενότητα στην Ευρώπη και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Teachers4Europe  που υλοποιεί το Γ΄ Τμήμα του Νηπιαγωγείου μας, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την Ευρώπη.

Ξεκινάμε το ταξίδι δείχνοντας στα παιδιά το βιντεάκι που τους έχουμε φτιάξει,

 » (συνέχεια…)

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Teachers4Europe

Τι είναι και ποιος ο σκοπός του προγράμματος;

Η  αντιπροσωπεία της ευρωπαϊκής επιτροπής στην Ελλάδα παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής εκπαιδευτικών σε μια καινοτόμα διαδραστική εκπαιδευτική δράση με τίτλο: «Teachers4Europe». O χαρακτήρας της δράσης είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκομίσουν γνώσεις και να ενημερωθούν πάνω σε ευρωπαϊκά θέματα. Έτσι, θα βελτιώσουν τις δεξιότητες τους ακολουθώντας

 » (συνέχεια…)