5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

5ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ ΤΗΛ. 2421042698 email: mail@5lyk-volou.mag.sch.gr

 • you’R Nature you ‘R Future

  Instagram

  #yournatureyourfuture

 • Τα Νέα…του 5ου

  Press Five

  Welcome! ..... Καλώς ήρθατε!

 • Μένουμε Ασφαλείς – Μαθαίνουμε Ασφαλείς

  Αντίσταση στον CoVID-19

  Αντισταθείτε στον CoVID-19 με οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Διαγωνισμός Λογότυπου 5ου ΓΕΛ Βόλου

Μετά την οριστικοποίηση  της συνεργασίας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+,  ανακοινώθηκε σε όλους τους μαθητές του σχολείου μας ο διαγωνισμός για τη δημιουργία ενός λογότυπου που θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επίσημες αναφορές, έγγραφα, ιστοσελίδες κλπ. και θα προκύψει μετά από κοινό διαγωνισμό μεταξύ όλων των συμμετεχόντων χωρών.

Αναπτύχθηκαν από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό, κα Παπανικολάου, οι βασικοί στόχοι και το περιεχόμενο του προγράμματος και οι μαθητές και μαθήτριες  ανέλαβαν να δημιουργήσουν πρωτότυπες ιδέες για να σχεδιάσουν το λογότυπο του προγράμματος.

Μετά την κατάθεση και ψηφιοποίηση των σχεδίων δημιουργήθηκε φόρμα στο google forms όπου εκπαιδευτικοί  και μαθητές κλήθηκαν να βαθμολογήσουν, ανώνυμα, τις δημιουργίες των μαθητών σε μία κλίμακα Likert (1 έως 10) τις εννέα (9) δημιουργίες που κατατέθηκαν. Μαζί με τις δημιουργίες οι μαθητές έγραψαν στην αγγλική γλώσσα και κάποιο συνοδευτικό κείμενο.

Συνολικά, όλες οι δημιουργίες, βαθμολογήθηκαν από 185  εκπαιδευτικούς και μαθητές (βαθμός από 1 έως 10) και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω σε φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης με το σύνολο των βαθμών που συνέλεξε κάθε έργο:

Αρ. Κατάταξης Έργο Βαθμολογία Σχολιασμός έργου
1ο logo 01 1330 When I first heard about the topic of this year’s Erasmus program, this picture was one of the logos I had in mind. The mountain, the trees, as well as the clear blue sky represent Nature herself.

On the other hand, the five flags of the counties participating in this project, which stand right next to each other, symbolize the unity and the teamwork we must have, so as to succeed in our mission of making the world a better place for future generations. They show that if we all cooperate we can accomplish everything we want to, even the conservation of the environment.

Furthermore, all those symbols are situated inside a circle, because I think it is similar to magical crystal ball, which shows us how we really want our future to look like. Finally, I wrote “Erasmus +” and “youR Nature is youR Future”, over and under that circle, because I believe it is more aesthetically pleasing to the eye and it also gives more emphasis on the message in the center of the drawing.

2ο logo 06 1282 When the topic of the project was introduced to us we thought we should separate the environment in the good side and the bad side.

On the one hand, the image with the factories shows how the earth will be if we don’ t recycle and take care of it.

On the other hand, the picture with the view shows us how the earth can be if we start protecting it and taking care of it on a daily base. In other words, the drawing can come true only if people take responsibility for their actions..

3ο logo 09 1204 My inspiration for this logo was my personal experiance. From a really young age, my parents and Ι where always going camping or walking in the woods. I am really into this type of activities that invole nature.

That’s why Ι chose to draw a picture of the earth. For me it means a lot. Τo be able to live in nature and travel thoughout the world. Finally when Ι heard the title of the project Ι though it was a great idea to put it in the front of the earth as a label.

4ο logo 07 1189 I am the future because nature is the future of every human being

I am nature, I am the future because nature is the future of every human being and they cannot live without it. As long as we do not respect nature, we are destroying our future. We are not only destroying nature but also the living beings that live and depend on it, ourselves too. If we don’t act quickly to stop
the destruction of nature we will regret it very soon and we will look for ways to fix it but then it will be too late.

5ο logo 02 994 Μy logo has to do with the serious and current problem of global warming.

First I drew the earth and then a thermometer on top of it with the temperature visibly
high. An additional detail is the peace sign inside the thermometer that has to do
with the war that is happening in Ukraine and the violence that exists in general.

The message I want to send through the logo is to protect our planet and for there to be
world peace

6ο logo 04 976 My idea : people of my age and how we have to protect the environment and our
earth.The drawing I made is a girl thinking about an earth that it is green and clean
and how we can take that idea and make it a reality.
7ο logo 05 969
8ο logo 03 762 After seeing the title of the project “You’R nature, you’R future” I instantly thought of people my age and how we have to protect the environment and our earth. I was thinking what a teenager can do to change the world for the better and even if someone that young can not make a huge difference, there are a lot we can do.

We could ride our bikes instead of going by car, we could recycle our plastic bottles and use less our electronic devices . So after a lot of thoughts and many failed attempts I came up with the idea of a child pulling away the darkness of the world.

9ο logo 08 697

Η σχετική κατάταξη παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα:

Logo Competition results nonames