5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

5ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ ΤΗΛ. 2421042698 email: mail@5lyk-volou.mag.sch.gr

 • you’R Nature you ‘R Future

  Instagram

  #yournatureyourfuture

 • Τα Νέα…του 5ου

  Press Five

  Welcome! ..... Καλώς ήρθατε!

 • Μένουμε Ασφαλείς – Μαθαίνουμε Ασφαλείς

  Αντίσταση στον CoVID-19

  Αντισταθείτε στον CoVID-19 με οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Αρχεία για 'Πανελλαδικές'

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά.

Συγγραφέας: ΡΗΓΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ στις 31 Ιουλίου 2023

Από το Υπουργείο ΠΑΙδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθορίστηκε η εξεταστέα ύλη για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ (4768/27.07.2023):

Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικές 2024

 

Κατηγορία Πανελλαδικές | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά.

Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2024 (μαθητές ή απόφοιτοι)

Συγγραφέας: ΡΗΓΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ στις 29 Νοεμβρίου 2023

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποψήφιοι/ες (μαθητές/τριες και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν σχετική Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ). Συγκεκριμένα για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του 2024, η Α-Δ θα υποβληθεί στο διάστημα από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023.

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά συγκεκριμένα: – τους/τις μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης ΓΕΛ που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις 2024 – τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2024.

Όλοι οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου 2024 με ένα ενιαίο σύστημα εισαγωγής, έτσι όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις.

Ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης όλων των παραπάνω υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2024, ορίζεται το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023.

Μελετήστε τις οδηγίες που θα βρείτε παρακάτω και στη συνέχεια συμπληρώστε το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης.

Οδηγίες συμπλήρωσης Αίτησης – Δήλωσης

Έντυπο Αίτησης – Δήλωσης 2024

Στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ 2024 συμμετέχουν:

α) οι μαθητές/τριες Γ΄ τάξης ημερήσιου ΓΕΛ, εφόσον επιθυμούν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

β) όσοι παλαιοί απόφοιτοι ημερήσιων ή εσπερινών Λυκείων το επιλέξουν, δηλαδή οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την Αίτηση – Δήλωση υποβάλλουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), καθώς και οι κάτοχοι ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου (πτυχίο Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΕΠΛ), εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους.

Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε τα παρακάτω για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2024:

-τη με αριθμ. Φ253.2/101735/Α5/14-9-2023 (ΑΔΑ: ΩΝ3646ΝΚΠΔ-ΣΝΙ) ΥΑ με τον καθορισμό του προγράμματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων καθώς και της προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2024.

– τη με αριθμ.Φ.251/119188/Α5/2022 (ΦΕΚ Β΄ 5136) ΥΑ «Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής …», που ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2024

– τη με αριθμ.Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (ΦΕΚ 5399 Β’) ΥΑ «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών ….» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.253.1/97339/Α5/2022 (ΦΕΚ 4187 Β’) ΥΑ, την Φ.253.1/159863/Α5/2022 (ΦΕΚ 6975 Β΄), την Φ.253.1/93716/Α5/2023 (ΦΕΚ 5266 Β’), παράλληλα με την Φ.253.1/60377/Α5/2023 (Β΄ 3612) Υ.Α. με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/Α5/31- 5-2021 (Β΄ 2281) όμοια για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2024

– τη με αριθμ.Φ.253/11812/Α5/2020 (ΦΕΚ 345 Β’) Υ.Α. «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία ….», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Φ.253/99129/Α5/2020 (ΦΕΚ 3209 Β΄), Φ.253/58155/Α5/2021 (ΦΕΚ 2222 Β΄), Φ.253/53385/Α5/2022 (2358 Β΄) και Φ.253/151036/Α5/2022 (ΦΕΚ 6231 Β΄) Υ.Α.

– τη με αριθμ.Φ.251/25089/Α5/2020 (ΦΕΚ 643 Β΄) Υ.Α. που αφορά την πρόσβαση, τις διαδικασίες και τα όργανα των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Φ.251/159037/Α5/2020 (ΦΕΚ 5158 Β΄), Φ.251/66335/Α5/2020 (ΦΕΚ 2142 Β΄), Φ.251/61361/Α5/2021 (ΦΕΚ 2278 Β΄), Φ.251/43712/Α5/2022 (ΦΕΚ 1850 Β΄) και Φ.251/4864/Α5/2023 (ΦΕΚ 219 Β’) Υ.Α.

– την Φ.251/132268/Α5/16-11-2023 εγκύκλιο με την οποία ενημερώνουμε ότι η διενέργεια των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024, προγραμματίζεται για την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2024.

– το άρθρο 383 του ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α΄) και την Φ.253/66947/Α5/2023 (ΦΕΚ 3927 Β΄) και Φ.251/81919/Α5/21-7-2023 (ΦΕΚ 4805 Β’) ΥΑ σχετικά με την εισαγωγή φοιτητών στα 5 Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής, δηλαδή από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2024

– όσοι/ες υποψήφιοι/ες υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ, δεν μπορούν το ίδιο έτος να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ.

Κατηγορία Γενικά, Πανελλαδικές | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2024 (μαθητές ή απόφοιτοι)

Αλλαγές ως προς την λειτουργία των Επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας με έδρα τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και Τρικάλων.

Συγγραφέας: ΡΗΓΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ στις 13 Ιουνίου 2023

Σχετικά με την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι λόγω προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί στον τάπητα του σταδίου Αλκαζάρ της Λάρισας, θα επέλθουν κάποιες αλλαγές ως προς την λειτουργία των Επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας με έδρα τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και Τρικάλων.
Συγκεκριμένα:
Α. Όσοι υποψήφιοι θα προσέρχονταν στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και επιθυμούν να εξεταστούν στο αγώνισμα του δρόμου, θα πρέπει να προσέλθουν για όλες τις πρακτικές δοκιμασίες τους στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα το Βόλο ή τα Τρίκαλα. Επισημαίνεται ότι αν οι υποψήφιοι επιθυμούν να εξεταστούν και στο αγώνισμα της κολύμβησης τότε θα πρέπει να προσέλθουν για όλες τις πρακτικές δοκιμασίες στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα το Βόλο.
Β. Όσοι υποψήφιοι θα προσέρχονταν στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και επιθυμούν να εξεταστούν στο αγώνισμα της κολύμβησης, λόγω έλλειψης κολυμβητηρίου 50μ. στην συγκεκριμένη πόλη, θα πρέπει να προσέλθουν για όλες τις πρακτικές δοκιμασίες τους στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Λάρισα. Επισημαίνεται ότι αν οι υποψήφιοι επιθυμούν να εξεταστούν και στο αγώνισμα του δρόμου τότε θα πρέπει να προσέλθουν για όλες τις
πρακτικές δοκιμασίες τους στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα το Βόλο.
Αναλυτικότερα:
Στη Διεύθυνση Λάρισας διεξάγονται τα αγωνίσματα α) ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ, β) ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ και γ) ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ.
Στη Διεύθυνση Τρικάλων διεξάγονται τα αγωνίσματα α) ΔΡΟΜΟΣ, β) ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ και γ) ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ.
Στη Διεύθυνση Μαγνησίας (Βόλος) διεξάγονται τα αγωνίσματα α) ΔΡΟΜΟΣ, β) ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ, γ) ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ και δ) ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ.
Τονίζεται ότι κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να εξεταστεί μόνο σε μία Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας. Συνεπώς ο υποψήφιος θα πρέπει να επιλέξει εκείνη την Επιτροπή στην οποία εξετάζονται όλα τα αγωνίσματα στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί.

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου:

Αλλαγές ΤΕΦΑΑ

Κατηγορία Γενικά, Πανελλαδικές | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αλλαγές ως προς την λειτουργία των Επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας με έδρα τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και Τρικάλων.

Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές

Συγγραφέας: ΡΗΓΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ στις 12 Ιουνίου 2023

geethaΣας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η συμπληρωματική προκήρυξη του αντίστοιχου διαγωνισμού για την επιλογή σπουδαστών/τριών ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.

Δείτε τη σχετική προκήρυξη:

Συμπληρωματική Προκήρυξη ΣΣ

Κατηγορία Πανελλαδικές | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές

Εφαρμογή Υπολογισμού Μορίων Πανελλαδικών Εξετάσεων (ΓΕΛ/ΕΠΑΛ)

Συγγραφέας: ΡΗΓΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ στις 9 Ιουνίου 2023

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων) έχει αναπτύξει Διαδικτυακή εφαρμογή για τον υπολογισμό μορίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις που περιλαμβάνει αναλυτικά τα μόρια για κάθε σχολή.

Η εφαρμογή βρίσκεται στον παρακάτω υπερ-σύνδεσμο:

https://markcalc.it.minedu.gov.gr/

Κατηγορία Πανελλαδικές | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εφαρμογή Υπολογισμού Μορίων Πανελλαδικών Εξετάσεων (ΓΕΛ/ΕΠΑΛ)

Οδηγίες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Συγγραφέας: ΡΗΓΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ στις 17 Μαΐου 2023

Η υγειονομική εξέταση και οι Πρακτικές Δοκιμασίες των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α για το ακαδ. έτος 2023-2024 θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 έως και την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023  από 07:30π.μ. έως και 13:00 μ.μ. σύμφωνα με το  σχετικό έγγραφο της ΔΔΕ Μαγνησίας  που ακολουθεί:

Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2023-2024

Κατηγορία Πανελλαδικές | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οδηγίες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Συγγραφέας: ΡΗΓΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ στις 9 Μαρτίου 2023

fireservice logo Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους, τις προκαταρκτικές εξετάσεις και εν γένει για όλες τις διαδικασίες που αφορούν την ανωτέρω προκήρυξη. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης.

Η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Δευτέρα 13-03-2023 έως και την Δευτέρα 20-03-2023.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, η υποβολή όλων των δικαιολογητικών, υποχρεωτικών (της παρ. 2 του ΚΕΦ.Γ΄ της προκήρυξης) και ειδικών κατηγοριών (της παρ. 3 & 4 του ΚΕΦ.Γ΄ της προκήρυξης), διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά, με σάρωση αποκλειστικά σε μορφή PDF και αποστολή τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dikaiol@psnet.gr από Τρίτη 14/03/2023 έως και Τρίτη 21/03/2023.

Δείτε την προκήρυξη:

Προκήρυξη Πυροσβεστική

Κατηγορία Γενικά, Πανελλαδικές | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Υποβολή δικαιολογητικών για για εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας

Συγγραφέας: ΡΗΓΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ στις 8 Φεβρουαρίου 2023

elas logo gr 300x300Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους. 

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την ώρα 15.00 της 17-02-2023

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα και στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας.

Διευκρινίζεται ότι, όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Αστυνομικές Σχολές, πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσουν τις διαδικασίες της προκήρυξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ανεξάρτητα αν είχαν ή όχι δηλώσει προτίμηση για τις Αστυνομικές Σχολές με την Αίτηση – Δήλωση, την οποία είχαν καταθέσει στο Λύκειο τους.

Δείτε στο παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη:

Προκήρυξη Αστυνομία

Κατηγορία Γενικά, Πανελλαδικές | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υποβολή δικαιολογητικών για για εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας

Υποβολή δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκωνιωτικών Σχολών.

Συγγραφέας: ΡΗΓΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ στις 30 Ιανουαρίου 2023

Hellenic Coast Guard coat of armsΣας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος: www.hcg.gr η προκήρυξη διαγωνισμού εισαγωγής ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τις ημερομηνίες υποβολής τους και τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όσοι/ες έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να εισαχθούν στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., συμπληρώνουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή / και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από 01/02/2023 ημέρα Τετάρτη έως και 14/02/2023 ημέρα Τρίτη. Μετά την 14/02/2023 δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Η διαδικασία υποβολής της ως άνω Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα διεκπεραιώνεται ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της προκήρυξης και χωρίς να αποστέλλεται ταχυδρομικά οιοδήποτε έγγραφο.

Προκήρυξη Λιμενικού

Κατηγορία Γενικά, Πανελλαδικές | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υποβολή δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκωνιωτικών Σχολών.

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2023 (μαθητές ή απόφοιτοι)

Συγγραφέας: ΡΗΓΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ στις 30 Νοεμβρίου 2022

Panel 2023 500 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποψήφιοι/ες (μαθητές/τριες και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν σχετική Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ). Συγκεκριμένα για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του 2023, η Α-Δ θα υποβληθεί στο διάστημα από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022.
Η παρούσα εγκύκλιος αφορά συγκεκριμένα:
– τους/τις μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης ΓΕΛ που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις 2023

– τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2023.

Στο σχολείο μας (5ο ΓΕΛ Βόλου) οι Αιτήσεις – Δηλώσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά, στο παραπάνω χρονικό διάστημα,  από 11:30 έως 13:30.

Όλοι οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου 2023 με ένα ενιαίο σύστημα εισαγωγής, έτσι όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις. Ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης όλων των παραπάνω υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2023, ορίζεται το χρονικό διάστημα από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022.

Στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ 2023 συμμετέχουν:
α) οι μαθητές/τριες Γ΄ τάξης ημερήσιου ΓΕΛ, εφόσον επιθυμούν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
β) όσοι παλαιοί απόφοιτοι ημερήσιων ή εσπερινών Λυκείων το επιλέξουν, δηλαδή οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την Αίτηση – Δήλωση υποβάλλουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), καθώς και οι κάτοχοι ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου (πτυχίο Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΕΠΛ), εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους.

Ο/Η υποψήφιος/α συμπληρώνει χειρόγραφα την Αίτηση – Δήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλει στο Λύκειο  για ηλεκτρονική καταχώριση ο ίδιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο Λύκειο που φοιτά ή, αν πρόκειται για απόφοιτο, στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Γενικό Λύκειο. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα myschool εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Ο/Η υποψήφιος/α ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, υπογράφει και στα δύο
αντίγραφα και παραλαμβάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο Λύκειο κατάθεσης. Σε περίπτωση που κάποιος/α υποψήφιος/α θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Α-Δ, να τροποποιήσει την Α-Δ που υπέβαλε, τότε θα πρέπει να μεταβεί στο Λύκειο κατάθεσης της αρχικής Α-Δ όπου θα ζητήσει την ακύρωση της προηγούμενης και την υποβολή νέας με την ίδια ως άνω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης είναι από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022. Τονίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη Αίτηση – Δήλωση ούτε εκπρόθεσμη διόρθωση αυτής.


Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε τα παρακάτω για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2023 :
-τη με αριθμ. Φ253.2/109189/Α5/8-9-2022 ΥΑ με τον καθορισμό του προγράμματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων καθώς και της προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων
για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2023.
– τη με αριθμ. Φ.251/119188/Α5/2022 (ΦΕΚ Β΄ 5136) ΥΑ «Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής …», που ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2023
– τη με αριθμ. Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (ΦΕΚ 5399 Β’) ΥΑ «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών ….» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.253.1/97339/Α5/2022 (ΦΕΚ 4187 Β’) ΥΑ, για τις πανελλαδικές
εξετάσεις 2023
– τη με αριθμ. Φ.251/140232/Α5/2022 (ΦΕΚ 5803 Β΄) ΥΑ «Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων …», για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2023 

– τη με αριθμ. Φ.253/11812/Α5/2020 (ΦΕΚ 345 Β’) Υ.Α. «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία ….», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Φ.253/99129/Α5/2020 (ΦΕΚ 3209 Β΄), Φ.253/58155/Α5/2021 (ΦΕΚ 2222 Β΄) και Φ.253/53385/Α5/2022 (Β’ 2358) Υ.Α.
– τη με αριθμ. Φ.251/25089/Α5/2020 (ΦΕΚ 643 Β΄) Υ.Α. που αφορά την πρόσβαση, τις διαδικασίες και τα όργανα των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Φ.251/61361/Α5/2021 (ΦΕΚ 2278 Β΄) και αριθμ. Φ.251/43712/Α5/2022 (ΦΕΚ 1850 Β΄) Υ.Α.
– την αριθμ. Φ.251/ 128275 /Α5 /18-10-2022 εγκύκλιο ενημέρωση ότι οι προκαταρκτικές και υγειονομικές εξετάσεις για σχολές Στρατού, Αστυνομίας κλπ. θα διεξαχθούν τον Μάρτιο-Απρίλιο 2023
– την αριθμ. Φ.251/119914/Α5/30-9-2022 εγκύκλιο διαβίβασης ΥΑ σχετικά με αλλαγές σε επιστημονικά πεδία
– όσοι/ες υποψήφιοι/ες υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ, δεν μπορούν το ίδιο έτος να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Αίτηση – Δήλωση 2023

Οδηγίες συμπλήρωσης.

 

Κατηγορία Γενικά, Πανελλαδικές | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2023 (μαθητές ή απόφοιτοι)