5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

5ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ ΤΗΛ. 2421042698 email: mail@5lyk-volou.mag.sch.gr

 • you’R Nature you ‘R Future

  Instagram

  #yournatureyourfuture

 • Τα Νέα…του 5ου

  Press Five

  Welcome! ..... Καλώς ήρθατε!

 • Μένουμε Ασφαλείς – Μαθαίνουμε Ασφαλείς

  Αντίσταση στον CoVID-19

  Αντισταθείτε στον CoVID-19 με οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Υποβολή ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2024 (μαθητές ή απόφοιτοι)

Συγγραφέας: ΡΗΓΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ στις 29 Νοεμβρίου 2023

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποψήφιοι/ες (μαθητές/τριες και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν σχετική Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ). Συγκεκριμένα για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του 2024, η Α-Δ θα υποβληθεί στο διάστημα από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023.

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά συγκεκριμένα: – τους/τις μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης ΓΕΛ που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις 2024 – τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2024.

Όλοι οι υποψήφιοι, μαθητές και απόφοιτοι, θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου 2024 με ένα ενιαίο σύστημα εισαγωγής, έτσι όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις.

Ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης όλων των παραπάνω υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2024, ορίζεται το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023.

Μελετήστε τις οδηγίες που θα βρείτε παρακάτω και στη συνέχεια συμπληρώστε το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης.

Οδηγίες συμπλήρωσης Αίτησης – Δήλωσης

Έντυπο Αίτησης – Δήλωσης 2024

Στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ 2024 συμμετέχουν:

α) οι μαθητές/τριες Γ΄ τάξης ημερήσιου ΓΕΛ, εφόσον επιθυμούν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

β) όσοι παλαιοί απόφοιτοι ημερήσιων ή εσπερινών Λυκείων το επιλέξουν, δηλαδή οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την Αίτηση – Δήλωση υποβάλλουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), καθώς και οι κάτοχοι ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου (πτυχίο Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΕΠΛ), εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους.

Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε τα παρακάτω για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2024:

-τη με αριθμ. Φ253.2/101735/Α5/14-9-2023 (ΑΔΑ: ΩΝ3646ΝΚΠΔ-ΣΝΙ) ΥΑ με τον καθορισμό του προγράμματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, Ειδικών Μαθημάτων και Μουσικών Μαθημάτων καθώς και της προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2024.

– τη με αριθμ.Φ.251/119188/Α5/2022 (ΦΕΚ Β΄ 5136) ΥΑ «Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής …», που ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2024

– τη με αριθμ.Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (ΦΕΚ 5399 Β’) ΥΑ «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών ….» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.253.1/97339/Α5/2022 (ΦΕΚ 4187 Β’) ΥΑ, την Φ.253.1/159863/Α5/2022 (ΦΕΚ 6975 Β΄), την Φ.253.1/93716/Α5/2023 (ΦΕΚ 5266 Β’), παράλληλα με την Φ.253.1/60377/Α5/2023 (Β΄ 3612) Υ.Α. με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/Α5/31- 5-2021 (Β΄ 2281) όμοια για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2024

– τη με αριθμ.Φ.253/11812/Α5/2020 (ΦΕΚ 345 Β’) Υ.Α. «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία ….», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Φ.253/99129/Α5/2020 (ΦΕΚ 3209 Β΄), Φ.253/58155/Α5/2021 (ΦΕΚ 2222 Β΄), Φ.253/53385/Α5/2022 (2358 Β΄) και Φ.253/151036/Α5/2022 (ΦΕΚ 6231 Β΄) Υ.Α.

– τη με αριθμ.Φ.251/25089/Α5/2020 (ΦΕΚ 643 Β΄) Υ.Α. που αφορά την πρόσβαση, τις διαδικασίες και τα όργανα των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Φ.251/159037/Α5/2020 (ΦΕΚ 5158 Β΄), Φ.251/66335/Α5/2020 (ΦΕΚ 2142 Β΄), Φ.251/61361/Α5/2021 (ΦΕΚ 2278 Β΄), Φ.251/43712/Α5/2022 (ΦΕΚ 1850 Β΄) και Φ.251/4864/Α5/2023 (ΦΕΚ 219 Β’) Υ.Α.

– την Φ.251/132268/Α5/16-11-2023 εγκύκλιο με την οποία ενημερώνουμε ότι η διενέργεια των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024, προγραμματίζεται για την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2024.

– το άρθρο 383 του ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α΄) και την Φ.253/66947/Α5/2023 (ΦΕΚ 3927 Β΄) και Φ.251/81919/Α5/21-7-2023 (ΦΕΚ 4805 Β’) ΥΑ σχετικά με την εισαγωγή φοιτητών στα 5 Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής, δηλαδή από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2024

– όσοι/ες υποψήφιοι/ες υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ, δεν μπορούν το ίδιο έτος να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ.