5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

5ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ ΤΗΛ. 2421042698 email: mail@5lyk-volou.mag.sch.gr

 • you’R Nature you ‘R Future

  Instagram

  #yournatureyourfuture

 • Τα Νέα…του 5ου

  Press Five

  Welcome! ..... Καλώς ήρθατε!

 • Μένουμε Ασφαλείς – Μαθαίνουμε Ασφαλείς

  Αντίσταση στον CoVID-19

  Αντισταθείτε στον CoVID-19 με οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

«Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές»

Συγγραφέας: 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ στις 14 Σεπτεμβρίου 2023

Αγαπητοί γονείς, οι μετεγγραφές που δεν πραγματοποιήθηκαν με βάση την παρ. 1 του άρθρου 17 της ΚΥΑ 79942/ΓΔ4/2019 (ΦΕΚ2005/Β/31-05-2019), δηλαδή δεν πρόκειται για μετεγγραφή για λόγους μετοίκισης και β) δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των Διευθυντών του σχολείου αρχικής εγγραφής και του σχολείου επιθυμίας, με εντολή του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Δρ Σωκράτη Σαβελίδη θα ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία. Ο γονέας –κηδεμόνας καλείται να υποβάλει σχετική αίτηση «Κατ’εξαίρεση μετεγγραφής» προς τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας μέχρι την Πέμπτη 14/09/2023 και ώρα 23.59, μόνο ηλεκτρονικά και μόνο στη διεύθυνση DDEMAG 20230913 ΚΑΤ’ΈΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ (2)για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στην αίτηση του γονέα/κηδεμόνα: i) θα περιγράφεται επακριβώς ο αποχρών λόγος για τον οποίο ο γονέας/κηδεμόνας αιτείται κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής προσκομίζοντας τα έγγραφα και πιστοποιητικά που, κατά την εκτίμησή του /της, τεκμηριώνουν τους λόγους του αιτήματός του/της ii) θα επισυνάπτονται τα παραπάνω έγγραφα και πιστοποιητικά που, κατά την εκτίμησή του /της, τεκμηριώνουν τους λόγους του αιτήματός του/της iii) τα επισυναπτόμενα έγγραφα θα φέρουν ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου μέσω της πύλης:  https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou   . Οι γονείς και κηδεμόνες θα μπορούν να επιβεβαιώνουν την λήψη της αίτησής τους την Παρασκευή 15/09/2023 και ώρα 09.00-10.00 τηλεφωνικά στο 2421047386 (κ. Άννα Σδρούλια).