Το 5ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων στο Παλέρμο της Σικελίας, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού επιμορφωτικού προγράμματος Erasmus+ KA1 με θέμα «Integrating minority, migrant and refugee children at European Schools and society» 22-27/07/2019. Γράφει η Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων.Το 5ο ΓΕΛ Τρικάλων πραγματοποιεί πρόγραμμα Erasmus + KA1, μετακίνηση προσωπικού με το ευρύτερο θέμα “Διδάσκοντας στο Πολυπολιτισμικό σχολείο του 21ου αιώνα”.Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: Ηλιάδη Αμαλία, φιλόλογος-ιστορικός, Διευθύντρια, Καραθανάση Σταματία, αγγλικών, συντονίστρια του προγράμματος και Τσικορδάνου Αικατερίνη, πληροφορικός.Η δεύτερη μετακίνηση πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο από τις εκπαιδευτικούς: Ηλιάδη Αμαλία, ΠΕ01, Καραθανάση Σταματία ΠΕ06 και Γραδούλα Αλεξάνδρα ΠΕ81, υπό την επιμορφωτική «αιγίδα» του οργανισμού – εκπαιδευτικού ινστιτούτου Shipcon ( http://shipcon.eu.com/) με θέμα «Integrating minority, migrant and refugee children at European Schools and society».

Το 5ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων στο Παλέρμο της Σικελίας, στο πλαίσιο ευρωπαικού επιμορφωτικού προγράμματος Erasmus KA1 με θέμα «Integrating minority, migrant and refugee children at European Schools and society» 22-27/07/2019. Γράφει η Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων.

Το 5ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων στο Παλέρμο της Σικελίας, στο πλαίσιο ευρωπαικού επιμορφωτικού προγράμματος Erasmus KA1 με θέμα «Integrating minority, migrant and refugee children at European Schools and society» 22-27/07/2019. Γράφει η Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων.

 » Διαβάστε περισσότερα