5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Χρονική φάση  προετοιμασίας της Δημιουργίας Σχολικής Βιβλιοθήκης Σχολική Βιβλιοθήκη-Σχολικό Έτος 2022-23

5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Χρονική φάση  προετοιμασίας της Δημιουργίας Σχολικής Βιβλιοθήκης

Σχολική Βιβλιοθήκη-Σχολικό Έτος 2022-23PA070001
Δημιουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης 5ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων:
Διαμόρφωση-διακόσμηση χώρου, αγορά επίπλων βιβλιοθήκης, ταξινόμηση-κατάταξη λογοτεχνικών βιβλίων, βιβλίων Τέχνης και Ιστορίας, ενίσχυση Φιλαναγνωσίας μέσω διδακτικών πρωτοβουλιών και δράσεων. Τρόποι εμπλουτισμού γλωσσικού γραμματισμού (διαθεματική προσέγγιση-συνδυασμός μαθημάτων π. χ. Ιστορία-Νεοελληνική Γλώσσα). Διαμόρφωση κανονισμού λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης.
(Υπεύθυνες καθηγήτριες: Συντονίστρια Πρωτοβουλίας & Δράσης: Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια 5ου ΓΕΛ Τρικάλων, Αγγελική Αναγνώστου, Γκούμα Βάια, Μαγγούφη Βασιλική, φιλόλογοι 5ου ΓΕΛ Τρικάλων, Τσικορδάνου Αικατερίνη, καθηγήτρια πληροφορικής-υπεύθυνη ιστοσελίδας και ηλεκτρονικών καταγραφών)

PA070002PA070003PA070004PA070005PA070006PA070007PA070008PA070009PA070010PA070011PA070012PA070013