Επιστολή της διευθύντριας κ. Ηλιάδη Αμαλίας προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών μας

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Η  συνεργασία σχολείου και γονέων μπορεί να επιδράσει θετικά και αποτελεσματικά τόσο στην επίδοση όσο και στη συμπεριφορά των παιδιών σας και μαθητών/τριών μας. Το σχολείο άλλωστε επιδιώκει τη διαμόρφωση δημιουργικών, ελεύθερων και κοινωνικά υπεύθυνων ανθρώπων, αξιοποιώντας τις ικανότητες και δεξιότητες των παιδιών με παράλληλη καλλιέργεια των θετικών στοιχείων της προσωπικότητάς τους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν αρμονικά στην κοινωνία, πράγμα που επιθυμούμε όλοι. Επομένως, η εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει οπωσδήποτε και τη δική σας στήριξη και συνεργασίαΕιδικότερα θεωρούμε απαραίτητη τη δική σας συνεργασία στα εξής:

  1. Στην έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο, όπου πρέπει να βρίσκονται στις 8.00 το πρωί ακριβώς. Η καθυστερημένη προσέλευση δυσκολεύει τη διαδικασία της μάθησης  και αποσυντονίζει τη λειτουργία του σχολείου.
  2. Στην ενημέρωση του σχολείου από τον  γονέα ή τον κηδεμόνα όταν το παιδί του ασθενεί ή δεν προσέρχεται στο   σχολείο για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Είναι ευκολότερο να ενημερώνετε  εσείς το σχολείο  για την απουσία του παιδιού σας παρά να σας τηλεφωνούμε εμείς  και να σας αναφέρουμε ότι δεν προσήλθε .  Σε κάθε περίπτωση  που μαθητής/τρια δεν προσέρχεται  και το σχολείο δεν ειδοποιείται για το λόγο της απουσίας του/της θα θεωρούμε ότι το παιδί έφυγε κανονικά  από το σπίτι για το σχολείο και θα σας ειδοποιούμε προκειμένουνα ελέγξετε τι ακριβώς συμβαίνει. Σύμφωνα με το νόμο ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται στο σχολείο και να ενημερώνεται για την επίδοση και τη φοίτηση. Η επίβλεψη από το σχολείο και το σπίτι στο θέμα των απουσιών προστατεύει και προφυλάσσει τα παιδιά σας από παντοειδείς κινδύνους.
  3. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασης της γραπτής από προφορική εξέταση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους για περιπτώσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως δυσλεξία κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση του σχολείου. Επίσης, αν υπάρχει κάτι που κρίνετε ότι το σχολείο πρέπει  να έχει υπόψη του για το καλό του παιδιού σας, π.χ. λόγους υγείας ή κάποιο άλλο σοβαρό πρόβλημα, μη διστάσετε να μας το εμπιστευτείτε.
  4. Ένα άλλο θέμα που χρήζει της προσοχής σας είναι η απαγόρευση  των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο. Είναι δεδομένες οι πολλαπλές αρνητικές συνέπειές τους: Παρακωλύεται η απρόσκοπτη διεξαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας, τίθεται σε κίνδυνο η προστασία της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των καθηγητών, αφού ο έλεγχος στη διακίνηση του υλικού μέσω αυτών είναι αδύνατος, και τέλος αποτελούν, ίσως, ένα επιπλέον κίνδυνο για την υγεία των μαθητών. Η απαγόρευση της χρήσης τους στο χώρο του σχολείου έχει ήδη ρυθμιστεί με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και προβλέπεται πειθαρχικός έλεγχος στους παραβάτες, όπως ακριβώς συμβαίνει και για το κάπνισμα με τον αντικαπνιστικό νόμο.
  5. Υπενθύμιση συγκεκριμένων υποχρεώσεων Γονέων και Κηδεμόνων:

Εξάπαντος, το μήνα ΣεπτέμβριοΕγγραφή (ηλεκτρονική και συμβατική):γνωστοποίηση και καταγραφή, με ευθύνη γονέα και κηδεμόνα, διεύθυνσης και τηλεφώνου επικοινωνίας. Ο γονέας και κηδεμόνας, σε περίπτωση αλλαγής των παραπάνω στοιχείων οφείλει να ενημερώνει το σχολείο του παιδιού του.

  1. Τέλος, θεωρούμε σκόπιμο να τονίσουμε ότι σημαντική παράμετρος τόσο για την απρόσκοπτη λειτουργία της μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο, όσο και κυρίως για την ολοκλήρωση της προσωπικότητας των μαθητών είναι η αρμόζουσα προς τους σχολικούς κανόνες διαγωγή. Η ευγένεια προς τους καθηγητές και  το προσωπικό του σχολείου,   ο σεβασμός του σχολικού κτιρίου και όχι οι φθορές, η συνεργασία και όχι η αντιπαλότητα και η χρήση βίας προς τους συμμαθητές, αποτελούν στοιχεία της ορθής στο σχολικό περιβάλλον συμπεριφοράς, αλλά και συνιστούν αναγκαίες αρχές και αξίες προκειμένου οι νέοι να συμβιώσουν αρμονικά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Η Διευθύντρια του 5ουΓενικού Λυκείου  Τρικάλων

ΑΜΑΛΙΑ ΗΛΙΑΔΗ , ΦΙΛΟΓΟΓΟΣ (ΠΕ02)

Αφήστε μια απάντηση