Το δεύτερο τεύχος της εφημερίδας μας είναι γεγονός. Στις σελίδες του θα βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα άρθρα. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε.

Για να περιηγηθείτε στο περιεχόμενο της, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το πρόγραμμα των Προαγωγικών-Απολυτηρίων Εξετάσεων Περιόδου Μαΐου-Ιουνίου Σχολ.Έτους 2022-23 με τις ώρες εξέτασης, πατήστε στην αντίστοιχη τάξη:

Α’ Λυκείου

Β’ Λυκείου

Γ’ Λυκείου

Με βάση την πράξη 11/17-02-2023 του Βιβλίου Πρακτικών του Διευθυντή η αρμόδια επιτροπή  αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει τη διοργάνωση της εκδρομής στο IQ HOLIDAYS κρίνοντας ότι η προσφορά του πληροί τις προϋποθέσεις και είναι η καλύτερη προς το συμφέρον και την ασφάλεια των μαθητών.

Για να δείτε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου πατήστε εδώ

Με βάση την πράξη 13/23-02-2023 του Βιβλίου Πρακτικών του Διευθυντή η αρμόδια επιτροπή  αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει τη διοργάνωση της εκδρομής στο IQ HOLIDAYS κρίνοντας ότι η προσφορά του πληροί τις προϋποθέσεις και είναι η καλύτερη προς το συμφέρον και την ασφάλεια των μαθητών.

Για να δείτε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου πατήστε εδώ

Με βάση την πράξη 6/07-11-2022 του Βιβλίου Πρακτικών του Διευθυντή η αρμόδια επιτροπή  αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει τη διοργάνωση της εκδρομής στο AT HOLIDAYS  κρίνοντας ότι η προσφορά του πληροί τις προϋποθέσεις και είναι η καλύτερη προς το συμφέρον και την ασφάλεια των μαθητών.

 

Για να δείτε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου πατήστε εδώ

Με βάση την πράξη  4/14-10-2022 του Βιβλίου Πρακτικών του Διευθυντή η αρμόδια επιτροπή  αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει τη διοργάνωση της εκδρομής στο  AT HOLIDAYS κρίνοντας ότι η προσφορά του πληροί τις προϋποθέσεις και είναι η καλύτερη προς το συμφέρον και την ασφάλεια των μαθητών.

 

Για να δείτε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου πατήστε εδώ

Με βάση την πράξη  19/ 18-03-2022 του Βιβλίου Πρακτικών του Διευθυντή η αρμόδια επιτροπή  αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει τη διοργάνωση της εκδρομής στο  TRAVEL PROJECT κρίνοντας ότι η προσφορά του πληροί τις προϋποθέσεις και είναι η καλύτερη προς το συμφέρον και την ασφάλεια των μαθητών.

Για να δείτε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου πατήστε εδώ

 

Με βάση την πράξη  18/17-03-2022 του Βιβλίου Πρακτικών του Διευθυντή η αρμόδια επιτροπή  αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει τη διοργάνωση της εκδρομής στο  AT HOLIDAYS κρίνοντας ότι η προσφορά του πληροί τις προϋποθέσεις και είναι η καλύτερη προς το συμφέρον και την ασφάλεια των μαθητών.

Για να δείτε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου πατήστε εδώ