εκδήλωση ενδιαφέροντος για σχολική εκδρομή 5ου Λυκείου Ν.Σμύρνης

Κάτω από: οι εκδηλώσεις μας | 5ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Πέμπτη, 26 Ιανουάριος 2012 6:49 μμ |

Στα πλαίσια σχολικού ευρωπαϊκού προγράμματος e twinning,tο σχολείο μας προτίθεται να διοργανώσει επταήμερη πολιτιστική επίσκεψη στην Πάδοβα της Ιταλίας.

Σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 129287/Γ2 ΥΑ (ΦΕΚ 2769/2-12-201 καλούμε τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία  να καταθέσουν στο γραφείο του Λυκείου μας μέχρι την Παρασκευή 27 Ιανουαρίουκαι ώρα 14.00

κλειστές προσφορές, στις οποίες θα αναγράφεται η συνολική τιμή του ταξιδιού (με το ΦΠΑ) και η επιβάρυνση ανά μαθητή.

Στοιχεία και προδιαγραφές

  • Προορισμός Ιταλία Πάδοβα
  • Αναχώρηση 23-3 2012, επιστροφή 29-3- 2012
  • Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων 22 μαθητές 3 καθηγητές
  • Μεταφορικά μέσα: λεωφορεία πενταετίας για τη μετάβαση πρός και την Πάτρα ,  Καθώς και την διακίνηση των μαθητών στην Ιταλία και πλοίο πρός το λιμάνι της Βενετίας και από το λιμάνι  της Ανκόνας
  • Κεντρικό ξενοδοχείο 4 ή 3 αστέρων στην Πάδοβα, με ημιδιατροφή
  • Ιταλόφωνο συνοδό από το πρακτορείο καθ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού
  • Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή και πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο και βρίσκεται σε ισχύ

•    προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή.
•    Επιστροφή όλων των χρημάτων ή αλλαγή κατόπιν συμφωνίας των προβλεπόμενων ημερομηνιών, κατά την περίπτωση μη πραγματοποίησης του ταξιδιού λόγω ανωτέρας  βίας (φυσικές καταστροφές, εκλογές  κ.λ.π.).
•    Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό το οποίο θα καθορίσει το σχολείο ).
•    Οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας πρέπει να πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής και να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Για κάθε διευκρίνιση, παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία να επικοινωνήσουν με το Διευθυντή του σχολείου ή με την υπεύθυνη του προγράμματος, κ. Καρδάση

Ο Διευθυντής

Χατχηδιάκος Χρήστος Πε4Δεν υπάρχουν σχόλια »

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.

Αφήστε μια απάντηση