Δείτε εδώ οδηγίες για τους καθηγητές και τους μαθητές για τα ψηφιακά εργαλεία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.