1. 6 βήματα για την σωστή εφαρμογή της Υγιεινής των Χεριών με πλύσιμο με νερό και σαπούνι
  2. Υπεύθυνη δήλωση
  3. Καθαρά χέρια
  4. Λίστα εκπαιδευτικών
  5. Λίστα κηδεμόνων
  6. Λίστα μαθητών