Άρθρα κατηγορίας "Μαθήματα"

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2018-19

 

ΙΣΤΟΡΙΑ  Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ  Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ  Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ
2. Ο Κυκλαδικός Πολιτισμός
3. Ο Μινωικός Πολιτισμός
5. Ο Μυκηναϊκός κόσμος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1100 EΩΣ ΤΟ 800 π.Χ. 
1. Οι Μεταβατικοί Χρόνοι
2. Η πολιτισμική αναγέννησηΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.)
1. Αποικιακή εξάπλωση
2. Η πόλη-κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
3. Η Σπάρτη
4. Αθήνα: Από τη Βασιλεία στην Αριστοκρατία
5. Αθήνα: πορεία προς τη Δημοκρατία
6. Οι Πανελλήνιοι Δεσμοί
7. ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: Δύο κόσμοι συγκρούονται
8. Η οριστική απομάκρυνση της περσικής επίθεσης
10. Η Τέχνη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (479-431 π.Χ.)
2. Το δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείται – Ο Περικλής και το δημοκρατικό πολίτευμα
3. Η λειτουργία του πολιτεύματος. Οι Λειτουργίες
4. Η σύγκρουση της κοινωνίας – Η καθημερινή ζωή
5. Η διαδικασία της μόρφωσης – Ο Αθηναίος και η εργασία – Η Αθήνα γιορτάζειΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (431-362 π.Χ.)
1. Τα αίτια και οι αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου – Ο Αρχιδάμειος πόλεμος (431-421 π.Χ.)
2. Η εκστρατεία στη Σικελία(415-413 π.Χ.) – Ο Δεκελεικός πόλεμος (413-404 π.Χ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3. Αλέξανδρος. Η κατάκτηση της Ανατολής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (330-717)
I. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. Ο Ιουστινιανός και το έργο του
2. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717):
Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΛΑΟΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΓΥΡΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ1.μόνο έτος Εγίρας2.Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο
II. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ
2. Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (717-1025)
I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για τη λατρεία των εικόνων
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄ και η αυγή της Νέας Εποχής
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους5. μόνο μάχη Σπερχειού και Κλειδί
6. Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του Ρωσικού Κράτους
II. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ1.σχέσες Βυζαντίου Δύσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (1025-1453)
I. Η ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιω.
2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών
II. 0ι ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 01 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
III. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ

1. η εξάπλωση των Τούρκων και οι τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεση της
2. Η Άλωση της Πόλης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 39

 

ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΕΛ.12-21

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΕΛ. 26-36

ΕΝΟΤΗΤΑ 3  ΣΕΛ.40-57

ΕΝΟΤΗΤΑ 4  ΣΕΛ. 60-78

ΕΝΟΤΗΤΑ 5  ΣΕΛ.84-87, 89-95

ΕΝΟΤΗΤΑ 6  ΣΕΛ.100,103, 108,109

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Β(Β1,Β2), Γ,Δ (Δ1,Δ2)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2  ΟΛΟΚΛΗΡΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3  Α, Β(Β1),Γ,Δ,Ε

ΕΝΟΤΗΤΑ 4  Α,Β(Β2,Β3),Γ,Δ,Ε,

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΟΛΟΚΛΗΡΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,ΦΙΛΙΑ,ΣΧΟΛΕΙΟ, ΕΡΓΑΣΙΑ ,ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1η (Β1),

2η (ολόκληρη),

3η (ολόκληρη),

4η (Β1,Δ),

5η (ολόκληρη),

6η (ολόκληρη),

7η (Β1, Β2)

 

ΚΕΙΜΕΝΑ Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1.     Μανιτάρια στην πόλη

2.     Ο παππούς και το εγγονάκι

3.     Τα πράγματα στρώνουν περισσότερο

4.     Η νέα παιδαγωγική

5.     Η ζωή στη Σύμη

6.     Ο δρόμος για τον παράδεισο είναι μακρύς

7.     Ο Κωνσταντής

8.     Το μαύρο κύμα

 

1.     Από το ημερολόγιο της Αννας Φρανκ       σελ.48

2.     Ενας αριθμός σελ.106

3.     Αναμνήσεις της Κωνσταντίνας από τη Γερμανία  σελ.148

4.     Γιατί;  σελ.170

 

5.     Όμως ο μπαμπάς δεν ερχόταν σελ.194

6.     Να σαι καλά δάσκαλε σελ.32

7.     Η τρίπλα των ονείρων σελ.158

Το γιοφύρι της Άρτας, σελ. 12

Ερωτόκριτος, Β. Κορνάρος, σελ. 19

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, Δ. Σολωμός, σελ. 61

Ο κακός μαθητής, Ανδ. Λασκαράτος, σελ. 66

Επιστάτης Εθνικών οικοδομών, Α. Σούτσος, σελ. 72

Όσο μπορείς, Κ.Π. Καβάφης, σελ. 121

Πρώτες ενθυμήσεις, Π. Δέλτα, σελ. 135

Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη

Ο τύπος και η ουσία

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΛΓΕΒΡΑ:

ΚΕΦ1:    1.4, 1.5

ΚΕΦ2:    2.1 – 2.6

ΚΕΦ3:    3.1

ΚΕΦ4:    4.1

ΚΕΦ5:    5.1,5.2

ΚΕΦ7:    7.1 – 7.6, 7.8

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ:

ΚΕΦ1:    1.1– 1.11

ΚΕΦ2:    2.3, 2.6

ΚΕΦ3:    3.1 , 3.2

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο   :  1.1,  1.2, 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο   : 
2.1,  2.2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο3.2,  3.3,  3.5  3.5  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  :   4.1,  4.2,  4.5  (χωρίς την υποπαράγραφο: «Μέση τιμή ομαδοποιημένης κατανομής»ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1    1.3,  1.4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2     2.1,  2.2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3      3.1,  3.2,  3.3,  3.5

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο   
1.4
1.5 (χωρίς την υποπαράγραφο: ε) Διαφορά κύβων –Άθροισμα κύβων),
1.6 (χωρίς την υποπαράγραφο «δ) Διαφορά κύβων –Άθροισμα κύβων και «στ)
Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής    αx2+(α+β)x+αβ»

1.8, 1.9,  1.10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο     :  2.2,  2.5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο     :  3.3

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο   : 1.1,  1.2 (μόνο οι εφαρμογές της),  1.3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο   :  2.1,  2.2

 

ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1ο Φύλλο Εργασίας

3ο Φύλλο Εργασίας

Όγκος

Πυκνότητα

4ο Φύλλο Εργασίας

5ο Φύλλο Εργασίας

10 Φύλλο Εργασίας

 

Σελιδα 17 (πυκνότητα, ορισμός, τύπος και ο πίνακας 1.4)

Κεφάλαιο 2ο

Παράγραφοι2.1(σημείο αναφοράς, μονόμετρα διανυσματικά μεγέθη και όλα στις σελίδες 26, 27, και 28)

2.2 ( ταχύτητα  ορισμός τύπος μονάδες)

Κεφάλαιο 3ο

Παράγραφοι:  3.1 (σελίδες 43, 44, 45, και 46), 3.2(σελίδες 47, 48,και 49),3.3 (χωρίς την σύνθεση πλάγιων δυνάμεων και την ανάλυση δυνάμεων) , 3.4, 3.5, 3.6, 3.7

Κεφάλαιο 4ο

Παράγραφοι:  4.1, 4.2,4.5

Κεφάλαιο 5ο

Παράγραφοι:  5.1(χωρίς το Β ), 5.2, 5.3

 

Κεφάλαιο 1ο

Παράγραφοι:  1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (χωρίς την ηλέκτριση με επαγωγή και την μικροσκοπική, 1.5

Κεφάλαιο 2ο

Παράγραφοι:  2.1, 2.2(χωρίς ηλεκτρική πηγή και ενέργεια μέχρι σελ 42) , 2.3 , 2.5 (μόνο οι σχέσεις της σύνθετης αντίστασης)

Κεφάλαιο 4ο

Παράγραφοι:  4.2

Κεφάλαιο 5ο

Παράγραφοι:  5.1, 5.3

Κεφάλαιο 6ο

Παράγραφοι:  6.1

 

 

 

Ετικέτες: ,

Δωρεάν μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής

ΜΑΘΕΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ!
Εκπαίδευση στο μαγικό κόσμο των ρομπότ.

Το Ev3robot.com σας βοηθάει να κατασκευάστε και να προγραμματίστε το Ev3 Mindstorms ρομπότ της Lego.

Ετικέτες:

Μαθήματα προγραμματισμού και σχεδιασμού ιστοσελίδων.

 

Capture

Μάθετε να σχεδιάζετε ιστοσελίδες με τα δωρεάν μαθήματα από το Ιnfolesson.com. Ο προγραμματισμός είναι για όλους, όχι μόνο για αυτούς που τελειώσαν μία σχολή πληροφορικής. Τα παιδιά μας πρέπει να ξεκινήσουν να μαθαίνουν γλώσσες προγραμματισμού από το δημοτικό.  Τα πρώτα μαθήματα του Infolesson.com  είναι στις γλώσσες HTML, CSS και Javascript που είναι απαραίτητες για την δημιουργία ιστοσελίδων.


Ετικέτες: , , , , , ,

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

Η ζωή στα βουνά

Η ζωή στα βουνά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ζωή στις πεδιάδες

Η ζωή στις πεδιάδες

Ετικέτες:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Ετικέτες:

Εργασίες στη Πληροφορική – Γ τάξη

Δείτε τα υπέροχα βίντεο κλιπ της Γ΄Τάξης.
Συγχαρητήρια σε όλους…

 

Ετικέτες:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Ετικέτες:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Ταξίδι στο χρόνο..

Ταξίδι στο χρόνο.. με αντικείμενα καθημερινής χρήσης.

Στα πλαίσια του προγράμματος Ταξίδι στο χρόνο, μια  ομάδα παιδιών της Α΄ Γυμνασίου ασχολήθηκε με τη μελέτη της καθημερινής ζωής των αρχαίων Ελλήνων.

 

 

Ετικέτες:

‘η-τ@ξη’ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΞΗΣ
‘η-τ@ξη’
ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΒΡΑΝΑ
Σχολικό έτος 2011-2012

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2011-2012 και στο πλαίσιο του μαθήματος της Γεωλογίας – Γεωγραφίας Α΄ τάξης έγινε χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Τάξης ‘η-τ@ξη‘ με στόχο την υποστήριξη της κλασικής διδασκαλίας και την ενίσχυση της διαδικασίας μάθησης που πραγματοποιείται καθημερινά μέσα στη σχολική τάξη.
Σκοπός της ενέργειας ήταν η αμεσότητα της πρόσβασης των μαθητών σε διδακτικό υλικό και συγκεκριμένα σε επαναληπτικές ασκήσεις στις ενότητες των μαθημάτων, για την εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης, καθώς και η εξοικείωσή τους με τις ΤΠΕ. Το εγχείρημα στην εφαρμογή του περιλάμβανε μεθοδολογικά τα παρακάτω στάδια:

Α.  Διερεύνηση της δυνατότητας πρόσβασης των μαθητών σε Η/Υ και στο διαδίκτυο.

Έγινε σχετική καταγραφή στην τάξη. Κατά δήλωση των μαθητών το 82%  από αυτούς είχαν Η/Υ στο σπίτι ενώ το 69% είχαν και σύνδεση internet.

Β. Παρουσίαση του ιστότοπου και της δομής του – Υποστήριξη των μαθητών στη χρήση του.

Υποδείχτηκε στην τάξη η διαδικασία:

  • πρόσβασης στον ιστοχώρο,
  • πρόσβασης στο συγκεκριμένο μάθημα και στο σχετικό φάκελο ανάρτησης του διδακτικού υλικού
  • ανάκτησης αποθήκευσης και αρχειοθέτησης του υλικού

Η διαδικασία υποστηρίχθηκε στη συνέχεια και σε μεμονωμένες περιπτώσεις μαθητών κατά τα διάρκεια των διαλλειμάτων και μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Γ. Ανάρτηση του υλικού

Στο φάκελο «Υλικό μαθήματος» αναρτήθηκαν, με παράλληλη ενημέρωση των μαθητών, συνολικά πέντε (5) φυλλάδια επαναληπτικών ασκήσεων, δύο (2) για την ενότητα Α, δύο (2) για την ενότητα Β και μία (1) για την ενότητα Γ. Επειδή το 100% των μαθητών δεν είχε  πρόσβαση σε Η/Υ από το σπίτι, η εφαρμογή ήταν προαιρετική  και οι ασκήσεις διανεμήθηκαν και σε έντυπη μορφή.

Δ. Διαδικτυακή επικοινωνία του διδάσκοντα με τους μαθητές στο πλαίσιο της εμπέδωσης των μαθημάτων με εξάσκηση στην διδαχθείσα ύλη.

Υποδείχθηκε στους μαθητές η αναγκαιότητα  να «ανοίξουν» λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προκειμένου να επικοινωνούν με το διδάσκοντα καθηγητή και εκτός σχολικού ωραρίου. Η διαδικασία υποστηρίχθηκε από τον διδάσκοντα εκτός μαθήματος, αλλά και στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής.

Από ένα σύνολο 74 μαθητών στην εφαρμογή συμμετείχαν οι 18, ποσοστό 24,32%. Συγκεντρώθηκαν 27 ηλεκτρονικά φυλλάδια ασκήσεων, διορθώθηκαν από το διδάσκοντα και με υποδείξεις και σχετικά σχόλια επιστράφηκαν στους μαθητές. Παραλήφθηκαν συνολικά 40 μηνύματα (mail ) από τους μαθητές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι 18 μαθητές που συμμετείχαν στην παραπάνω διαδικασία δήλωσαν ενθουσιασμένοι επειδή βρήκαν ένα εναλλακτικό μέσο πρόσβασης στην ύλη των μαθημάτων που διδάσκονται στη σχολική τους τάξη, αλλά και από την αμεσότητα επικοινωνίας με το διδάσκοντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυθόρμητα και χωρίς να τους ζητηθεί οι ίδιοι μαθητές, αλλά και 5 επιπλέον (δηλ. συνολικά 23 ή ποσοστό 31%) έστελναν παράλληλα σε ηλεκτρονική μορφή τις εργασίες που εκπονούσαν στα μαθήματα της Γεωγραφίας και της Βιολογίας. Η-τ@ξη αποτέλεσε, επίσης,  εργαλείο και στη υλοποίηση του προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής «Η πόλη των ανθρώπων», αφού στο σχετικό φάκελο αναρτήθηκε χρήσιμο υλικό για τους συμμετέχοντες μαθητές. Συνολικά στο πλαίσιο αυτό συγκεντρώθηκαν 76 εργασίες και παραλήφθηκαν 87 mail με αποστολείς τους μαθητές, ενώ παράλληλα απεστάλησαν οι σχετικές απαντήσεις ή διορθώσεις από το διδάσκοντα .

Ετικέτες: ,

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων