ΙΣΤΟΡΙΑ  Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ  Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ  Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ
2. Ο Κυκλαδικός Πολιτισμός
3. Ο Μινωικός Πολιτισμός
5. Ο Μυκηναϊκός κόσμος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1100 EΩΣ ΤΟ 800 π.Χ. 
1. Οι Μεταβατικοί Χρόνοι
2. Η πολιτισμική αναγέννησηΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.)
1. Αποικιακή εξάπλωση
2. Η πόλη-κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
3. Η Σπάρτη
4. Αθήνα: Από τη Βασιλεία στην Αριστοκρατία
5. Αθήνα: πορεία προς τη Δημοκρατία
6. Οι Πανελλήνιοι Δεσμοί
7. ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: Δύο κόσμοι συγκρούονται
8. Η οριστική απομάκρυνση της περσικής επίθεσης
10. Η Τέχνη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (479-431 π.Χ.)
2. Το δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείται – Ο Περικλής και το δημοκρατικό πολίτευμα
3. Η λειτουργία του πολιτεύματος. Οι Λειτουργίες
4. Η σύγκρουση της κοινωνίας – Η καθημερινή ζωή
5. Η διαδικασία της μόρφωσης – Ο Αθηναίος και η εργασία – Η Αθήνα γιορτάζειΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (431-362 π.Χ.)
1. Τα αίτια και οι αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου – Ο Αρχιδάμειος πόλεμος (431-421 π.Χ.)
2. Η εκστρατεία στη Σικελία(415-413 π.Χ.) – Ο Δεκελεικός πόλεμος (413-404 π.Χ.)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3. Αλέξανδρος. Η κατάκτηση της Ανατολής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (330-717)
I. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. Ο Ιουστινιανός και το έργο του
2. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717):
Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΛΑΟΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΓΥΡΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ1.μόνο έτος Εγίρας2.Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο
II. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ
2. Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (717-1025)
I. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ. ΑΣΙΑ
1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας
2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για τη λατρεία των εικόνων
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄ και η αυγή της Νέας Εποχής
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους5. μόνο μάχη Σπερχειού και Κλειδί
6. Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του Ρωσικού Κράτους
II. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ1.σχέσες Βυζαντίου Δύσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (1025-1453)
I. Η ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιω.
2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών
II. 0ι ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 01 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
III. ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ

1. η εξάπλωση των Τούρκων και οι τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεση της
2. Η Άλωση της Πόλης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 39

 

ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΕΛ.12-21

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΕΛ. 26-36

ΕΝΟΤΗΤΑ 3  ΣΕΛ.40-57

ΕΝΟΤΗΤΑ 4  ΣΕΛ. 60-78

ΕΝΟΤΗΤΑ 5  ΣΕΛ.84-87, 89-95

ΕΝΟΤΗΤΑ 6  ΣΕΛ.100,103, 108,109

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Β(Β1,Β2), Γ,Δ (Δ1,Δ2)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2  ΟΛΟΚΛΗΡΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3  Α, Β(Β1),Γ,Δ,Ε

ΕΝΟΤΗΤΑ 4  Α,Β(Β2,Β3),Γ,Δ,Ε,

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΟΛΟΚΛΗΡΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,ΦΙΛΙΑ,ΣΧΟΛΕΙΟ, ΕΡΓΑΣΙΑ ,ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1η (Β1),

2η (ολόκληρη),

3η (ολόκληρη),

4η (Β1,Δ),

5η (ολόκληρη),

6η (ολόκληρη),

7η (Β1, Β2)

 

ΚΕΙΜΕΝΑ Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1.     Μανιτάρια στην πόλη

2.     Ο παππούς και το εγγονάκι

3.     Τα πράγματα στρώνουν περισσότερο

4.     Η νέα παιδαγωγική

5.     Η ζωή στη Σύμη

6.     Ο δρόμος για τον παράδεισο είναι μακρύς

7.     Ο Κωνσταντής

8.     Το μαύρο κύμα

 

1.     Από το ημερολόγιο της Αννας Φρανκ       σελ.48

2.     Ενας αριθμός σελ.106

3.     Αναμνήσεις της Κωνσταντίνας από τη Γερμανία  σελ.148

4.     Γιατί;  σελ.170

 

5.     Όμως ο μπαμπάς δεν ερχόταν σελ.194

6.     Να σαι καλά δάσκαλε σελ.32

7.     Η τρίπλα των ονείρων σελ.158

Το γιοφύρι της Άρτας, σελ. 12

Ερωτόκριτος, Β. Κορνάρος, σελ. 19

Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, Δ. Σολωμός, σελ. 61

Ο κακός μαθητής, Ανδ. Λασκαράτος, σελ. 66

Επιστάτης Εθνικών οικοδομών, Α. Σούτσος, σελ. 72

Όσο μπορείς, Κ.Π. Καβάφης, σελ. 121

Πρώτες ενθυμήσεις, Π. Δέλτα, σελ. 135

Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη

Ο τύπος και η ουσία

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΛΓΕΒΡΑ:

ΚΕΦ1:    1.4, 1.5

ΚΕΦ2:    2.1 – 2.6

ΚΕΦ3:    3.1

ΚΕΦ4:    4.1

ΚΕΦ5:    5.1,5.2

ΚΕΦ7:    7.1 – 7.6, 7.8

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ:

ΚΕΦ1:    1.1– 1.11

ΚΕΦ2:    2.3, 2.6

ΚΕΦ3:    3.1 , 3.2

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο   :  1.1,  1.2, 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο   : 
2.1,  2.2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο3.2,  3.3,  3.5  3.5  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  :   4.1,  4.2,  4.5  (χωρίς την υποπαράγραφο: «Μέση τιμή ομαδοποιημένης κατανομής»ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1    1.3,  1.4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2     2.1,  2.2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3      3.1,  3.2,  3.3,  3.5

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο   
1.4
1.5 (χωρίς την υποπαράγραφο: ε) Διαφορά κύβων –Άθροισμα κύβων),
1.6 (χωρίς την υποπαράγραφο «δ) Διαφορά κύβων –Άθροισμα κύβων και «στ)
Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής    αx2+(α+β)x+αβ»

1.8, 1.9,  1.10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο     :  2.2,  2.5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο     :  3.3

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο   : 1.1,  1.2 (μόνο οι εφαρμογές της),  1.3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο   :  2.1,  2.2

 

ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1ο Φύλλο Εργασίας

3ο Φύλλο Εργασίας

Όγκος

Πυκνότητα

4ο Φύλλο Εργασίας

5ο Φύλλο Εργασίας

10 Φύλλο Εργασίας

 

Σελιδα 17 (πυκνότητα, ορισμός, τύπος και ο πίνακας 1.4)

Κεφάλαιο 2ο

Παράγραφοι2.1(σημείο αναφοράς, μονόμετρα διανυσματικά μεγέθη και όλα στις σελίδες 26, 27, και 28)

2.2 ( ταχύτητα  ορισμός τύπος μονάδες)

Κεφάλαιο 3ο

Παράγραφοι:  3.1 (σελίδες 43, 44, 45, και 46), 3.2(σελίδες 47, 48,και 49),3.3 (χωρίς την σύνθεση πλάγιων δυνάμεων και την ανάλυση δυνάμεων) , 3.4, 3.5, 3.6, 3.7

Κεφάλαιο 4ο

Παράγραφοι:  4.1, 4.2,4.5

Κεφάλαιο 5ο

Παράγραφοι:  5.1(χωρίς το Β ), 5.2, 5.3

 

Κεφάλαιο 1ο

Παράγραφοι:  1.1, 1.2, 1.3, 1.4 (χωρίς την ηλέκτριση με επαγωγή και την μικροσκοπική, 1.5

Κεφάλαιο 2ο

Παράγραφοι:  2.1, 2.2(χωρίς ηλεκτρική πηγή και ενέργεια μέχρι σελ 42) , 2.3 , 2.5 (μόνο οι σχέσεις της σύνθετης αντίστασης)

Κεφάλαιο 4ο

Παράγραφοι:  4.2

Κεφάλαιο 5ο

Παράγραφοι:  5.1, 5.3

Κεφάλαιο 6ο

Παράγραφοι:  6.1