Παρουσίαση εργασίας στη Νεοελληνική Γλώσσα(Β’ Γυμνασίου).