Βίντεο από την γιορτή για το Πολυτεχνείο – 17 Νοεμβρίου 2011