Ώρες ενημέρωσης γονέων

 

Ενημέρωση Γονέων2

  1.  Εκτός από τις αναφερόμενες ημέρες και ώρες ανά εκπαιδευτικό, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών, κατά την διάρκεια του 1ου διαλείμματος, 9:45 – 10:00 πμ,  με την προϋπόθεση ότι δεν είναι απασχολημένοι στην εφημερία τους.
  2. Παρακαλούμε επικοινωνήστε  πριν την επίσκεψή σας με το σχολείο, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο αλλαγής προγράμματος.
Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση