Ώρες ενημέρωσης γονέων

 

Ενημέρωση Γονέων3

  1.  Εκτός από τις αναφερόμενες ημέρες και ώρες ανά εκπαιδευτικό, μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών, κατά την διάρκεια του 1ου διαλείμματος, 9:45 – 10:00 πμ,  με την προϋπόθεση ότι δεν είναι απασχολημένοι στην εφημερία τους.
  2. Παρακαλούμε επικοινωνήστε  πριν την επίσκεψή σας με το σχολείο, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο αλλαγής προγράμματος.
Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς