Νεοελληνική Γλώσσα

Δειγματική διδασκαλία στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου, πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2024, από την εκπαιδευτικό του σχολείου μας κ. Παπανδρέου Πανωραία ΠΕ 02,  σχετικά με τη διδασκαλία των δευτερευουσών χρονικών προτάσεων, σύμφωνα με τα νέα προγράμματα σπουδών, στην τάξη του Γ4. Στη διάρκεια της διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκαν εποπτικά μέσα και οι μαθητές εργάστηκαν…Συνέχεια ανάγνωσης Νεοελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά

Δειγματική διδασκαλία στις 27 Μαΐου, στο μάθημα των Μαθηματικών της Β΄Τάξης πραγματοποιήθηκε από την εκπαιδευτικό κ. Καλκαντέρα Όλγα ΠΕ 03 στην τάξη του Β3. Η εκπαιδευτικός παρουσίασε  το Πυθαγόρειο Θεώρημα χρησιμοποιώντας το λογισμικό geogebra, ενώ παράλληλα παρουσίασε ορισμένες από τις δυνατότητες που προσφέρει το συγκεκριμένο λογισμικό στην κατασκευή δραστηριοτήτων με σκοπό την διευκόλυνση της μάθησης…Συνέχεια ανάγνωσης Μαθηματικά

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς