Νεοελληνική Γλώσσα

Δειγματική διδασκαλία στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου, πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2024, από την εκπαιδευτικό του σχολείου μας κ. Παπανδρέου Πανωραία ΠΕ 02,  σχετικά με τη διδασκαλία των δευτερευουσών χρονικών προτάσεων, σύμφωνα με τα νέα προγράμματα σπουδών, στην τάξη του Γ4.

Στη διάρκεια της διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκαν εποπτικά μέσα και οι μαθητές εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά.

Ακολούθησε συζήτηση και ερωτήσεις από τις παρευρισκόμενες φιλολόγους εκπαιδευτικούς.

 ΡΕΑ1    ΡΕΑ2    ΡΕΑ3     IMG 0059

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς