ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ:ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 126/16-Σχολικό,διδακτικό έτος και αξιολόγηση μαθητών.

Κάτω από: Εκπαιδευτική Νομοθεσία | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018 12:17 πμ |

Λήψη αρχείου

Ποιες απουσίες δεν προσμετρούνται

Κάτω από: Εκπαιδευτική Νομοθεσία | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
Κυριακή, 23 Σεπτέμβριος 2018 6:23 μμ |

Περιπτώσεις όπου απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης 1. Όλες οι απουσίες των μαθητών/τριών καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο). Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών δε λαμβάνονται υπόψη: α) απουσίες από το σχολείο, κατά τις ώρες λειτουργίας του, μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες, στο Εξωτερικό ή το Εσωτερικό, οι οποίες έχουν […]

Απουσίες

Κάτω από: Εκπαιδευτική Νομοθεσία | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
Κυριακή, 23 Σεπτέμβριος 2018 6:19 μμ |

Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες 1. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 2. Κατά τον χαρακτηρισμό φοίτησης οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. 3. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν […]

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση

Κάτω από: Εκπαιδευτική Νομοθεσία | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
Κυριακή, 23 Σεπτέμβριος 2018 5:45 μμ |

Για να ενημερωθείτε για θέματα εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμβουλευτείτε το ΦΕΚ