ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΛήψη αρχείου

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Γνωστοποιούμε στους ενδιαφερομένους γονείς, ότι οι εγγραφές μαθητών-τριών που γεννήθηκαν το 2013, για την Πρώτη (Α΄) τάξη του Δημοτικού Σχολείου αρχίζουν την Δευτέρα 6 Μαΐου  2019 και τελειώνουν την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019.

Για την εγγραφή απαιτούνται:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση του γονέα του μαθητή-τριας(θα σας δοθεί στο σχολείο).
  2. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας του μαθητή στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

(Έντυπο Α.Δ.Υ.Μ. μπορείτε να προμηθευτείτε από το Σχολείο.)

  1. Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο.
  2. Αποδεικτικό στοιχείο για τη μόνιμη κατοικία των γονέων (έγγραφο που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας, π.χ. απόδειξη ΔΕΗ, ΟΤΕ, μισθωτήριο).

 

       Στο σχολείο μας εγγράφονται μαθητές από το τμήμα της πόλης που περικλείεται από τις οδούς: Τέρμα Αγίου Παντελεήμονα, Καλαμάτας, Τρικόρφων  έως το σημείο τομής με Ζατούνης – Ζατούνης – Κανάρη έως σημείο τομής με 25η Μαρτίου – 25ης Μαρτίου Τέρμα έως σημείο τομής με Τρικόρφων – Χρονά – Θεμιστοκλέους. Ακόμη εγγράφονται από το συνοικισμό Φιλικών, την περιοχή της Κάρτσοβας και από τις τοπικές κοινότητες Μάκρης και Βαλτετσίου.

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλούμε να φροντίσετε την εγγραφή των παιδιών σας όσο το δυνατόν νωρίτερα. Οι εγγραφές θα γίνονται από 8.00 π.μ.  έως 9.30 π.μ.  και από 12.40 μ.μ.  έως  13.30 μ.μ.

Τρίπολη, 18  Απριλίου 2019

Η Δ/ντρια του Σχολείου

 

 

Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Φ.7/16592/Δ1/4-2-2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., θα υλοποιηθεί η δράση ¨Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα» (Υ.Α. 217785/Δ1/18-12-2019)

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, καθιερώνεται η παραμονή των διδακτικών βιβλίων των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον δυο (2) Σαββατοκύριακα τον μήνα στο σχολείο.

Επομένως, τα διδακτικά βιβλία των μαθητών/τριών του σχολείου μας θα παραμένουν στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, έως την Δευτέρα, όπως αποφασίστηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων.

 Λήψη αρχείου