2 2   Το 1ο τμήμα της ΣΤ τάξης συνεργάστηκε με την «ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ» στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων και συγκεκριμένα με το υλικό «ΑΞΙΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ».

Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηρίων με τους μαθητές ακολούθησε παρουσίαση του προγράμματος και της δουλειάς που έγινε στην τάξη στους γονείς του τμήματος.

Η δράση αυτή  πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου όπου υπήρξε η ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας και να συνδέσουμε τις αξίες ζωής με τον τρόπο που επικοινωνεί η οικογένεια στο σήμερα.

Την ομιλία συντόνισε η κοινωνιολόγος του Κέντρου κ. Ειρήνη Λύγγου.

1 2