Κατόπιν θετικής εισήγησης της Επιτροπής των ειδικών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τη δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων) από τη Δευτέρα 11/1/2021.

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα ανωτέρω σχολεία καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή 8/1/2021 (δεν θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση την 8/1/2021).

Με ανακοίνωση που θα σταλεί στους γονείς με e-mail και θα δημοσιευθεί την Παρασκευή 8/1/21 στην ιστοσελίδα του σχολείου θα σας επιβεβαιώσουμε την έναρξη των μαθημάτων και θα σας ενημερώσουμε με λεπτομέρειες για  τον τρόπο λειτουργίας, ώρες προσέλευσης, αποχώρησης κ.λ.π.