Σειρά για επίσκεψη και συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής είχε η Δ΄ τάξη.

Επισκέφτηκαν το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Θηβαίων που λειτουργεί υπό την επίβλεψη της ΔΗΚΕΘ.

Και να αποτελέσματα όπως τα αποτύπωσαν οι δάσκαλοι των τμημάτων Χαϊδεμένος Θάνος και Σκούμα Αργυρώ: