Το Πρόγραμμα της ΕΡΤ για μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου.

Πρόγραμμα Δευτέρας 27/04/2020

Γλώσσα Α’-Β’ «Παραγωγή γραπτού λόγου»

Διαθεματικό Γ’-Δ’ «Ο μύθος της Πανδώρας»

Αγγλικά Γ’-Δ’ «Plural number»

Αγγλικά Δ’-ΣΤ’ «he monkey and the crocodile: Λεξιλόγιο»

Μαθηματικά Ε’-ΣΤ’ «Εισαγωγή στα κλάσματα – Μέρος 2ο»

Ιστορία Ε’ «Εικονομαχία»

 

Πρόγραμμα Τρίτης 28/04/2020

Γλώσσα Α’ «Ασκήσεις γραφής και φωνολογικής επίγνωσης»

Θεατρική Αγωγή Α’-Β’ «Θεατρικές δραστηριότητες»

Γεωγραφία Δ’-Ε’ «Τα γεωγραφικά διαμερίσματα»

Γλώσσα Δ’-ΣΤ’ «Παραγωγή γραπτού λόγου: Επιχειρηματολογία»

Μαθηματικά Ε’-ΣΤ’ «Κλάσματα – Πολλαπλασιασμός – Διαίρεση»

Μαθηματικά ΣΤ’ «Πράξεις με αριθμητικές παραστάσεις»

 

Πρόγραμμα Τετάρτης 29/04/2020

Γλώσσα Α’ «Επανάληψη στα γράμματα και στα δίψηφα σύμφωνα»

Μουσική Α’-Β’ «Διαβάζουμε λογοτεχνία και τραγουδάμε»

Θεατρική Αγωγή Γ’-Δ’ «Το αρχαίο ελληνικό θέατρο»

Αγγλικά Δ’-Ε’ «Simple Present – Present Continuous»

Αγγλικά Δ’-ΣΤ’ «Διδακτικοί μύθοι 1»

Γλώσσα Ε’-ΣΤ’ «Ευθύς και πλάγιος λόγος»

 

Πρόγραμμα Πέμπτης 30/04/2020

Διαθεματικό Α’ «Αγαθά και επαγγέλματα»

Μαθηματικά Α’ «Προσθέσεις με ταυτόχρονη χρήση νοηματικής»

-Διαθεματικό Β’ «Ανάγκες και δικαιώματα»

Γλώσσα Γ’-Ε’ «Ορθογραφία λέξεων»

Ευέλικτη Ζώνη Δ’-ΣΤ’ «Κινηματογραφικό Εργαστήρι»

Μαθηματικά Δ’-ΣΤ’ «Παραλληλία και Καθετότητα»

 

Επισημαίνουμε πως τα μαθήματα είναι διαθέσιμα: Στην υβριδική πλατφόρμα ERTHybrid, στην ιστοσελίδα webtv.ert.gr/shows/mathainoume-sto-spiti/ και στο official κανάλι της ΕΡΤ στο YouTube.