Διδακτικό αντικείμενο Ιστορίας    Τάξη: Γ’

Eνότητα 1: << Η δημιουργία του κόσμου>>

Κατασκευές: Ψηφιδωτά με φακές και νερομπογιές