Μελέτη περιβάλλοντος Γ΄τάξης

Ενότητα 2: << Ο τόπος μας>>

Κατασκευή ορεινού, πεδινού, παραθαλάσιου τόπου με χαρτόνια και πλαστελίνες

Δασκάλες: Πασχαλιά Αφροδίτη- Κατσαγάννη Παναγιώτα