Την Παρασκευή 19/9/2014 πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας.

Ακολούθησε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος: Τσακανίκας Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος: Τριπερίνα Χαρούλα

Γραμματέας: Ανδριανού Κωνσταντίνα

Ταμίας: Λιαμπότης Κωνσταντίνος

Μέλη: Τσεσμελή Ευαγγελία

Καλαϊτζίδης Νικόλαος

Νικολάου Αθανάσιος

Ευχαριστούμε

Το Δ.Σ. του Συλλόγου