ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ 2022-2023

Χωρίς κατηγορία

Την Tετάρτη 16.03.2022 θα γίνουν οι εγγραφές της   Α΄ τάξης του Δημοτικού για την επόμενη σχολική χρονιά 2022-2023 σύμφωνα με τις οδηγίες του Βαυαρικού Υπουργείου Παιδείας.

Για να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, λόγω των συνθηκών που επικρατούν και προς αποφυγή του συνωστισμού, σάς δίνεται η δυνατότητα να εγγράψετε το παιδί σας:

 

με το ταχυδρομείο, στέλνοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα βρείτε ΕΔΩ  έως την Παρασκευή 11.03.2022 στη διεύθυνση:          

Sokrates Schule, Zamdorfer Str. 26, 81677 München.

 

Εγγράφονται:

1) τα παιδιά που γεννήθηκαν από 01.10.2014 έως και 30.09.2015, τα οποία λόγω αναβολής δεν πήγαν στην Α΄ τάξη, τη σχολική χρονιά 2021-2022, όπως έπρεπε.

2) Υποχρεωτική φοίτηση:

α.τα παιδιά που γεννήθηκαν από 01.10.2015 έως και 30.06.2016.

β.τα παιδιά που γεννήθηκαν από 01.07.2016 έως και 30.09.2016 –  Einschulungskorridor: 

συμμετέχουν υποχρεωτικά στην Εγγραφή, έχουν όμως οι γονείς το δικαίωμα να αποφασίσουν μέχρι 10.04.2022 αν θα στείλουν το παιδί τους στο σχολείο τη σχ. χρονιά 2022-2023. 

3) Πρόωρη φοίτηση:  Τα παιδιά που γεννήθηκαν από 01.10.2016 έως και 31.12.2016, μετά από αίτηση των γονέων και εφόσον η πνευματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών το επιτρέπει,με την προΰπόθεση να υποβληθούν σε Tεστ σχολικής ωριμότητας από επιτροπή δασκάλων στο σχολείο μας (θα  δοθεί  ημερομηνία).

4) Πρόωρη φοίτηση: Τα παιδιά που γεννήθηκαν από 01.01.2017 και έπειτα, μετά από αίτηση των γονέων και εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ψυχολόγο (SCHULPSYCHOLOGISCHΕS  GUTACHTEN).

 

AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

 

 1. Πιστοποιητικό γεννήσεως και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου, όπου είναι γραμμένο το παιδί στην Ελλάδα.
 2. Γερμανική ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (Geburtsurkunde) για τα παιδιά που γεννήθηκαν στη Γερμανία.
 3. Το διαβατήριο του παιδιού και τα διαβατήρια ή ταυτότητες των γονέων.
 4. Δήλωση μόνιμης κατοικίας (Meldebescheinigung), διότι το σχολείο μας θα δεχτεί  στην Πρώτη τάξη μόνο  παιδιά της περιοχής μας (Schulsprengel).
 5. Σε περίπτωση που οι γονείς είναι διαζευγμένοι, είναι απαραίτητα τα έγγραφα, που πιστοποιούν την κηδεμονία και επιμέλεια του παιδιού και το διαζύγιο (Sorgerechtbeschluss και Scheidungsurkunde ).
 6. Βιβλιάριο εμβολίων (das gelbe Vorsorge – und Untersuchungsheft + Impfpass).
 7. Την ιατρική βεβαίωση των παιδιών εφόσον έχει εκδοθεί από την αρμόδια γερμανική υπηρεσία Referat für Gesundheit und Umwelt –Gesundheitsvorsorge, Bayerstr.28a, 80335 München στο τηλ.:233 96363. 
 8. Το έγγραφο „Informationen für die Grundschule“, εφόσον έχει εκδοθεί από το νηπιαγωγείο (Kindergarten).
 9. Για το Τεστ σχολικής ωριμότητας θα σας δοθεί νέα ημερομηνία

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση του Σχολείου μας, καθημερινά, από 8.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ. ή στέλνοντας  Ε-Μail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

 1. Αίτηση Εγγραφής  στα ελληνικά – Συμπληρώνεται 
 2. Αίτηση Εγγραφής στα γερμανικά (Anmeldenbogen) – Συμπληρώνεται 
 3. Anmeldeblatt – Συμπληρώνεται 
 4. Δήλωση Εγγραφής (Erklärung zur Schulanmeldung)  – Συμπληρώνεται 
 5. Στάσεις λεωφορείων 
 6. Δήλωση στάσης λεωφορείου – Συμπληρώνεται