Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού

Χωρίς κατηγορία

Στην προσπάθειά μας να συμβάλλουμε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πάντα σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχουμε, θα θέλαμε τη συγκατάθεσή σας,

προκειμένου να μπορούμε να στέλνουμε εκπαιδευτικό υλικό στους μαθητές ή να σας ενημερώνουμε μέσω E-mail. Ζητάμε τη συγκατάθεσή σας, επειδή η αποστολή μηνυμάτων θα είναι ομαδική και θα φαίνονται όλοι οι παραλήπτες.

Τα E-mail θα δοθούν στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου αυτοί να στέλνουν το υλικό στους μαθητές.

Παρακαλώ πληκτρολογήστε οι ίδιοι την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση, συμπληρωμένη με τα στοιχεία σας, και στείλτε την όσο το δυνατόν γρηγορότερα  στη δ/νση

vs-sokrates@gmx.net

 

Όποιος γονέας δεν απαντήσει, δε θα λαμβάνει και υλικό!

 

                                                                                                           Υπεύθυνη δήλωση μέσω email

 

O / Η ……………………………………..  γονέας του/της μαθητή/μαθήτριας ………………………………………….. της …….. τάξης επιτρέπω στο Σχολείο να χρησιμοποιεί το E-mail  μου για ομαδική αποστολή εκπαιδευτικού υλικού ή για ενημέρωση. Στην περίπτωση αυτή θα είναι ορατό το E-mail μου και από τους υπόλοιπους παραλήπτες του τμήματος.

 

Μόναχο, 16-03-2020

 

………………………………..

             (Όνομα)