Ανακοίνωση για τις εγγραφές μαθητών Α΄ τάξης

Οι εγγραφές των μαθητών της Α΄ τάξης (παιδιά γεννημένα από 1/1/2011 έως 31/12/2011) θα πραγματοποιούνται από 2η  μέχρι 19η  Μαΐου 2017 (ΦΕΚ83/2016 άρθρο 35 παρ.2Α), κατά τις ώρες 08.00π.μ. έως  09.00π.μ. και 12.30μ.μ. έως 13.30μ.μ.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 201/98 και τους  Ν.3687/2008 , Ν.4229/2014, Ν.4238/2014 καθώς και τις Φ.6/1094/80261/Δ1, 20-5-2015,Φ.6/498/57863/Δ1, 6-4-2016 εγκύκλιους του ΥΠΠΕΘ  είναι τα εξής :

α. Πιστοποιητικό γέννησης (δεν απαιτείται η προσκόμιση του από τους γονείς, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το σχολείο).

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια .

γ. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας του μαθητή (π.χ. λογαριασμοί Ο.Τ.Ε, Δ.Ε.Η, Ε.ΥΔ.Α.Π, ή  συμβόλαιο αγοράς ή ενοικίασης  κατοικίας  κ.λ.π. ).

δ. Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (το έντυπο δίνεται και από το σχολείο).

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου (το έντυπο δίνεται και από το νηπιαγωγείο).

Στο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ απαιτείται  η συμπλήρωση δήλωσης – αίτησης  που θα βρείτε στο σχολείο μας, ενώ σε αυτό εγγράφονται και φοιτούν μαθητές των οποίων οι γονείς θα προσκομίσουν: α) Βεβαίωση εργασίας από το φορέα που εργάζονται ή β) Κάρτα ανεργίας αν είναι άνεργοι ή γ) Ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. 

Ανακοίνωση για τις εγγραφές μαθητών Α΄ τάξης

ΑΔΥΜ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2017(13215) ΑΔΥΜ

Κατηγορίες: Σχ. Έτος 2016-2017. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.