Κανονισμός Σχολείου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2016– 2017

 

Αγαπητοί γονείς – κηδεμόνες των μαθητών/τριών μας, το σχολείο είναι ο χώρος όπου τα παιδιά σας περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά κάποιες φορές μπορεί να αντιμετωπίζουν και δυσκολίες.

Οι κανόνες σκοπεύουν  στη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε το σχολείο να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής. Κοινός στόχος όλων μας είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία, η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση.

Η φοίτηση των μαθητών/τριών

Το σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο οργανωμένης αγωγής και μάθησης, γι’ αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση δυσχεραίνει το σχολικό έργο και υπονομεύει την πρόοδο των παιδιών.

 • Η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.
 • Οι μαθητές, με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – ιδίως τηρούν αυστηρά την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές κ.ά.).
 • Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν υπάρχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).
 • Σε περίπτωση ασθένειας κατά την επάνοδο του μαθητή στο σχολείο, μετά από απουσία δύο (2) ημερών, χρειάζεται ιατρική βεβαίωση.
 • Σε περίπτωση που ο γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, πρέπει να ενημερώσει εγκαίρως, την ίδια ημέρα, τον/την εκπαιδευτικό της τάξης ή τον διευθυντή του σχολείου.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ –) για τους μαθητές τωνΑ’ και Δ’ τάξεων. Το έντυπο δίνεται από το σχολείο.

 

Άφιξη στο σχολείο

 • Η άφιξη των παιδιών, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα γίνεται από τις00 ως και τις 8.10.
 • Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, αφού βεβαιωθούν ότι εισήλθαν  στο προαύλιο, αποχωρούν και δεν μπαίνουν στην αυλή για κανένα λόγο.

Η επικοινωνία τους με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων μπορεί να γίνεται τις ώρες και τις μέρες που έχουν καθοριστεί(αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του κάθε τμήματος), με ραντεβού στο χώρο του σχολείου ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον/την εκπαιδευτικό ή για έκτακτες περιπτώσεις μπορούν να στέλνουν ένα σημείωμα  για να ενημερωθεί ο/η εκπαιδευτικός ή να τον/την καλούν στο τηλέφωνο του σχολείου τις ώρες των διαλειμμάτων όπως αναφέρονται παρακάτω.

Για να δουν το διευθυντή του σχολείου πρέπει πάντα να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία για να οριστεί συγκεκριμένο ραντεβού.    

 • Αμέσως μετά την πρωινή προσευχή η είσοδος του σχολείου κλείνει για λόγους ασφαλείας. Θα εφαρμοστεί αυστηρά από τη Δευτέρα  19 Σεπτεμβρίου. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ.
 • Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει, έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα τουκατά τη διάρκεια του 1ουδιαλείμματος (09:40-10:00) και όχι κατά διάρκεια του 1ου διδακτικού δίωρου. Σε περίπτωση δικαιολογημένης καθυστέρησης προηγείται ενημέρωση του/της εκπαιδευτικού της τάξης ή του διευθυντή και έχει συμφωνηθεί η ώρα προσέλευσης.
 • Η υπεύθυνη του κυλικείου, θα δέχεται για πληρωμή – παραγγελίες τους γονείς κάθε Παρασκευή στο σχόλασμα. Εναλλακτικά δίνετε ένα σημείωμα στο παιδί και της το μεταφέρει.

 

Αποχώρηση από το σχολείο

 • Οι μαθητέςδε φεύγουν ποτέ πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια.
 • Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου για τυχόν αλλαγές.
 • Οι μαθητές που συνοδεύονται, κατά την αναχώρησή τους, δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει. Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα και να περιμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου για την παραλαβή των παιδιών. Κάθε καθυστέρηση γονιού δημιουργεί προβλήματα.
 • Η αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής:
 • Στο τέλος του 6-ωρου στις13:15 οι μαθητές των Α΄, Γ΄ και Ε΄ τάξεων αποχωρούν από την κεντρική καγκελόπορτα του σχολείου, ενώ των Β΄, Δ’ και ΣΤ΄ τάξεων αποχωρούν από την καγκελόπορτα που βρίσκεται δίπλα στο νηπιαγωγείο. Όταν βρέχει οι μαθητές/τριες των τάξεων Β΄, Γ΄,Δ1 αποχωρούν από την κεντρική πόρτα του κτιρίου που βρίσκεται δίπλα στο τμήμα Ένταξης και των Α΄, Δ2, Δ3, Ε΄, και ΣΤ΄ τάξεων από την πόρτα δίπλα στο κυλικείο.
 • Οι μαθητές του Ολοήμερου αναχωρούν στις00 ή στις 4.00 ανάλογα με την ακριβή ώρα που οι γονείς-κηδεμόνες τους έχουν δηλώσει εξ αρχής.
 • Το ωράριο του πρωινού προγράμματος είναι: 00-08.10 (υποδοχή μαθητών), 08.10 (προσευχή), 08.10-9.40 (1η, 2η διδακτική ώρα), 09.40-10.00 (1ο διάλειμμα), 10.00-11.30 (3η, 4η ώρα), 11.30-11.45 (2ο διάλειμμα), 11.45-12.25 (5η ώρα), 12.25-12.35 (3ο διάλειμμα), 12.35-13.15 (6η ώρα και σχόλασμα), ενώ για όσους μαθητές συνεχίζουν στα ολοήμερα τμήματα το ωράριο είναι: 13.20-14.00 (1η ώρα σίτιση), 14.00-14.15 (διάλειμμα), 14.15-15.00 (2η ώρα), 15.00-15.15 (διάλειμμα),15.15-16.00 (3η ώρα και σχόλασμα).

 

Διάλειμμα

 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες και στους διαδρόμους για κανένα λόγο. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους εκπαιδευτικούς ο χώρος διαλείμματος.
 • Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Τα παιδιά παίζουν, χωρίς να τσακώνονται, ενώ για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους/στις εφημερεύοντες εκπαιδευτικούςπου είναι στο προαύλιο.
 • Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα μπαίνουν γρήγορα στην αίθουσα χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνονται (ή παραμένουν σε γραμμές στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν Γυμναστική). Έχουν ήδη τελειώσει το φαγητό τους κι έχουν τακτοποιήσει τις ανάγκες τους.

Επισκέψεις – γιορτές

Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό έργο, γι΄ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Η συμπεριφορά τους δε κι οι υποχρεώσεις τους είναι ανάλογες όπως και στο σχολικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση εκπαιδευτικής επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα (για παράδειγμα στις Εθνικές γιορτές ορίζουμε τη διάρκεια της γιορτής και δε λειτουργεί το Ολοήμερο).

Γονείς – κηδεμόνες

 • Οι κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τους εκπαιδευτικούς του κάθε τμήματος στις ημερομηνίες και ώρες που ο καθένας ορίζει.
 • Στις συγκεντρώσεις γονέων η προσέλευση και αποχώρηση των γονέων γίνεται κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, με την επίβλεψη των εφημερευόντων, και όχι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
 • Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της εισόδου) κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου.
 • Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στον/στη δάσκαλο/α της τάξης και στο διευθυντήκάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή καθώς επίσης και κάθε αλλαγή στοιχείων (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα) .  
 • Κανένας ενήλικοςδεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει, να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς του στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε τον/τη δάσκαλο/α της τάξης ή το διευθυντή οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.
 • Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια.
 • Σε περίπτωση απουσίας παιδιού είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο. Το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας.Το τηλέφωνο του σχολείου (210-4951177) είναι στη διάθεσή σας για ενημέρωση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν τα  σωστά τηλέφωνά σας.
 • Σε περίπτωση που ο ένας από τους δυο γονείς του μαθητή/τριας έχει την κηδεμονία του/της πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.

Γενικά

 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.
 • Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές.