Τμήμα Υποδοχής

Για το έτος 2010- 2011 υλοποιήθηκαν στο τμήμα υποδοχής δύο προγράμματα:
α) Ένα στην αγωγή υγείας, όπου δώσαμε βαρύτητα στα προβλήματα προσαρμογής των μαθητών σε ομάδες ,τα οποία μπορεί να προέρχονται και από το γεγονός ότι είναι παιδιά μεταναστών και
β) Ένα στην πολιτισμική αγωγή , οπού προσπαθήσαμε να συλλέξουμε στοιχεία πολιτισμού της Αλβανίας.
Υπέυθυνη τμήματος: Σέμογλου Ελένη
Αγωγή Υγείας
Παιχνίδια από την Αλβανία
Παραμύθι από την Αλβανία
Συνταγές από την Αλβανία

Αφήστε μια απάντηση